Posted by on 1 listopada 2018

Globalne zdrowie jest u progu nowej ery. Niewiele razy w historii świat musiał stawić czoła wyzwaniom tak złożonym, jak te, które obecnie stanowią trzy groźby: po pierwsze, niedokończony program infekcji, niedożywienia i problemów zdrowia reprodukcyjnego; po drugie, rosnące globalne obciążenie chorobami niezakaźnymi i związanymi z nimi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu i otyłość; i po trzecie, wyzwania wynikające z samej globalizacji, takie jak zdrowotne skutki zmian klimatu i polityki handlowe, które wymagają zaangażowania poza tradycyjnym sektorem zdrowia.1 Zagrożenia te ewoluują w ramach wieloaspektowego i dynamicznego globalnego kontekstu charakteryzującego się dużą różnorodnością wśród społeczeństw w normy, wartości i interesy, a także duże nierówności w rozkładzie zagrożeń zdrowotnych i zasoby służące ich pokryciu. Solidna odpowiedź na ten złożony obraz wymaga lepszego zarządzania systemami opieki zdrowotnej – z pewnością na poziomie krajowym, ale także na poziomie ogólnoświatowym, w tym, co można by nazwać globalnym systemem opieki zdrowotnej. Jednak koncepcja zarządzania jest nadal słabo poznana pomimo jego rosnąca widoczność w obecnych debatach na temat zdrowia na świecie. W tym artykule definiujemy i omawiamy znaczenie dobrego globalnego zarządzania dla zdrowia, zarysujemy główne wyzwania takiego zarządzania i opiszemy niezbędne funkcje globalnego systemu opieki zdrowotnej.
Zrozumienie globalnego zdrowia i zarządzania
Istnieje wiele roboczych definicji globalnego zdrowia. Niektóre podkreślają pewne rodzaje problemów zdrowotnych (np. Choroby zakaźne), podczas gdy inne podkreślają pewne zainteresowane populacje (np. Osoby ubogie), koncentrują się na obszarze geograficznym (np. Globalnym Południu) lub mają określoną misję (np. ). Globalne zdrowie obejmuje wszystkie te wymiary, ale każdy z nich w izolacji oferuje tylko częściową perspektywę. Naszym zdaniem, zdrowie na świecie powinno być zdefiniowane przez dwa kluczowe elementy: poziom jego analizy, który obejmuje całą populację świata, oraz związki współzależności, które łączą jednostki organizacji społecznej, które składają się na globalną populację (np. państwa narodowe, organizacje prywatne, grupy etniczne i ruchy społeczeństwa obywatelskiego).
Myśląc o zdrowiu w populacji, musimy przeanalizować dwa zasadnicze wymiary: warunki zdrowotne (np. Choroby i czynniki ryzyka) oraz sposób, w jaki społeczeństwo reaguje na te warunki. Ramy te można stosować zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie globalnym. W obliczu szeregu warunków zdrowotnych kraj wyraża odpowiedź poprzez swój krajowy system opieki zdrowotnej. Na poziomie globalnym kluczową koncepcją w zrozumieniu schematu warunków zdrowotnych jest międzynarodowy transfer ryzyka dla zdrowia – to znaczy, w jaki sposób przepływ ludzi, produktów, zasobów i styl życia ponad granicami może przyczynić się do rozprzestrzeniania się chorób .2 Globalizacja zintensyfikowała transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, 3 prowadząc do sytuacji współzależności zdrowotnych – przekonanie, że żadne państwo ani organizacja nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z zagrożeniami zdrowotnymi, z którymi się boryka, ale zamiast tego musi w pewnym stopniu polegać na innych, aby zamontować skuteczna reakcja. 4 Zorganizowana reakcja społeczna na warunki zdrowotne na poziomie globalnym jest tym, co nazywamy globalnym systemem opieki zdrowotnej, a sposób, w jaki zarządzany jest system, nazywamy zarządzaniem.
Pojęcie rządzenia wykracza poza formalne mechanizmy rządzenia i odnosi się do całości sposobów, w jakie społeczeństwo organizuje i wspólnie zarządza swoimi sprawami5. Globalne rządzenie jest rozszerzeniem tego pojęcia na świat jako całość. 6-8 odwoływać się na przykład do formalnych procesów decyzyjnych Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub mniej formalnych sposobów wpływania na zachowania, takich jak dobrowolne kodeksy postępowania dla międzynarodowych korporacji
[podobne: złamanie kości łonowej, nowa lista leków refundowanych, lekarze medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarze medycyny pracy nowa lista leków refundowanych złamanie kości łonowej

Posted by on 1 listopada 2018

Globalne zdrowie jest u progu nowej ery. Niewiele razy w historii świat musiał stawić czoła wyzwaniom tak złożonym, jak te, które obecnie stanowią trzy groźby: po pierwsze, niedokończony program infekcji, niedożywienia i problemów zdrowia reprodukcyjnego; po drugie, rosnące globalne obciążenie chorobami niezakaźnymi i związanymi z nimi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu i otyłość; i po trzecie, wyzwania wynikające z samej globalizacji, takie jak zdrowotne skutki zmian klimatu i polityki handlowe, które wymagają zaangażowania poza tradycyjnym sektorem zdrowia.1 Zagrożenia te ewoluują w ramach wieloaspektowego i dynamicznego globalnego kontekstu charakteryzującego się dużą różnorodnością wśród społeczeństw w normy, wartości i interesy, a także duże nierówności w rozkładzie zagrożeń zdrowotnych i zasoby służące ich pokryciu. Solidna odpowiedź na ten złożony obraz wymaga lepszego zarządzania systemami opieki zdrowotnej – z pewnością na poziomie krajowym, ale także na poziomie ogólnoświatowym, w tym, co można by nazwać globalnym systemem opieki zdrowotnej. Jednak koncepcja zarządzania jest nadal słabo poznana pomimo jego rosnąca widoczność w obecnych debatach na temat zdrowia na świecie. W tym artykule definiujemy i omawiamy znaczenie dobrego globalnego zarządzania dla zdrowia, zarysujemy główne wyzwania takiego zarządzania i opiszemy niezbędne funkcje globalnego systemu opieki zdrowotnej.
Zrozumienie globalnego zdrowia i zarządzania
Istnieje wiele roboczych definicji globalnego zdrowia. Niektóre podkreślają pewne rodzaje problemów zdrowotnych (np. Choroby zakaźne), podczas gdy inne podkreślają pewne zainteresowane populacje (np. Osoby ubogie), koncentrują się na obszarze geograficznym (np. Globalnym Południu) lub mają określoną misję (np. ). Globalne zdrowie obejmuje wszystkie te wymiary, ale każdy z nich w izolacji oferuje tylko częściową perspektywę. Naszym zdaniem, zdrowie na świecie powinno być zdefiniowane przez dwa kluczowe elementy: poziom jego analizy, który obejmuje całą populację świata, oraz związki współzależności, które łączą jednostki organizacji społecznej, które składają się na globalną populację (np. państwa narodowe, organizacje prywatne, grupy etniczne i ruchy społeczeństwa obywatelskiego).
Myśląc o zdrowiu w populacji, musimy przeanalizować dwa zasadnicze wymiary: warunki zdrowotne (np. Choroby i czynniki ryzyka) oraz sposób, w jaki społeczeństwo reaguje na te warunki. Ramy te można stosować zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie globalnym. W obliczu szeregu warunków zdrowotnych kraj wyraża odpowiedź poprzez swój krajowy system opieki zdrowotnej. Na poziomie globalnym kluczową koncepcją w zrozumieniu schematu warunków zdrowotnych jest międzynarodowy transfer ryzyka dla zdrowia – to znaczy, w jaki sposób przepływ ludzi, produktów, zasobów i styl życia ponad granicami może przyczynić się do rozprzestrzeniania się chorób .2 Globalizacja zintensyfikowała transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, 3 prowadząc do sytuacji współzależności zdrowotnych – przekonanie, że żadne państwo ani organizacja nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z zagrożeniami zdrowotnymi, z którymi się boryka, ale zamiast tego musi w pewnym stopniu polegać na innych, aby zamontować skuteczna reakcja. 4 Zorganizowana reakcja społeczna na warunki zdrowotne na poziomie globalnym jest tym, co nazywamy globalnym systemem opieki zdrowotnej, a sposób, w jaki zarządzany jest system, nazywamy zarządzaniem.
Pojęcie rządzenia wykracza poza formalne mechanizmy rządzenia i odnosi się do całości sposobów, w jakie społeczeństwo organizuje i wspólnie zarządza swoimi sprawami5. Globalne rządzenie jest rozszerzeniem tego pojęcia na świat jako całość. 6-8 odwoływać się na przykład do formalnych procesów decyzyjnych Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub mniej formalnych sposobów wpływania na zachowania, takich jak dobrowolne kodeksy postępowania dla międzynarodowych korporacji
[podobne: złamanie kości łonowej, nowa lista leków refundowanych, lekarze medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarze medycyny pracy nowa lista leków refundowanych złamanie kości łonowej