Posted by on 1 września 2019

Obejmuje ona miriady procesów, które kształtują sposób, w jaki wspólnie zajmujemy się sprawami o globalnym znaczeniu, takimi jak stabilność finansowa, równowaga środowiskowa, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka i zdrowie publiczne8. Globalne zarządzanie różni się od rządów krajowych jednym kluczowym względem: nie ma rządu na poziomie globalnym. Populacje są zorganizowane w suwerenne państwa narodowe, ale nie ma hierarchicznej władzy politycznej ani rządu światowego, który sprawuje jurysdykcję nad tymi państwami narodowymi. Tradycyjne instrumenty mobilizujące działania zbiorowe na poziomie krajowym – takie jak opodatkowanie, rutynowe egzekwowanie prawa i demokratyczne procedury decyzyjne – są w większości przypadków nieobecne na poziomie globalnym. W rezultacie społeczeństwa muszą sprostać długotrwałym wyzwaniom związanym z uzgadnianiem i egzekwowaniem przepisów, koordynowaniem działań, osiąganiem spójności polityki i zapewnieniem rozliczalności. Po II wojnie światowej rządy stworzyły wielostronne instytucje, takie jak system Narodów Zjednoczonych, aby pomóc w koordynowaniu działań na rzecz wspólnych celów społecznych, w tym zdrowia publicznego. Tak narodziła się w 1948 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), organ ds. Zdrowia publicznego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. WHO jest obecnie zarządzane przez 194 państwa członkowskie i jest odpowiedzialne za organizowanie międzynarodowych odpowiedzi na wspólne wyzwania zdrowotne. Istnieje jednak powszechna zgoda, że obecna struktura instytucjonalna, obecnie licząca ponad 60 lat, nie jest w stanie skutecznie reagować na współczesne globalne zagrożenia dla zdrowia. Dzisiaj WHO stoi na zatłoczonej scenie; chociaż WHO jest postrzegana jako jedyny autorytet w dziedzinie zdrowia na świecie, jest teraz otoczona przez wiele różnych podmiotów.
Globalny system opieki zdrowotnej: nowa rzeczywistość pluralizmu
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe typy podmiotów w globalnym systemie opieki zdrowotnej wraz z przykładami. Globalny system opieki zdrowotnej to grupa podmiotów, których głównym celem jest poprawa stanu zdrowia, wraz z zasadami i normami regulującymi ich interakcje.9 Podstawą systemu są rządy krajowe, z ich wyspecjalizowanymi ministerstwami zdrowia, departamentami lub agencjami, oraz w przypadku państw-darczyńców programy zdrowotne ich odpowiednich dwustronnych agencji współpracy na rzecz rozwoju (tabela 1). Rządy krajowe koordynują swoje reakcje na wspólne wyzwania zdrowotne za pomocą różnych mechanizmów. WHO jest jedynym podmiotem w globalnym systemie opieki zdrowotnej, który opiera się na powszechnym członkostwie wszystkich uznanych suwerennych państw narodowych (choć często jest identyfikowany tylko ze swoim sekretariatem), a zatem ma kluczowe znaczenie dla systemu. Ważne są również inne organizacje Narodów Zjednoczonych i wielostronne agencje, które mają komponenty zdrowotne (np. Fundusz Narodów Zjednoczonych dla Dzieci [UNICEF], Bank Światowy i regionalne banki rozwoju), wraz z różnorodnym zbiorem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wielonarodowych korporacje, fundacje i instytucje akademickie. Ten pluralistyczny krajobraz został wzbogacony o szereg innowacyjnych i wpływowych organizacji hybrydowych, takich jak GAVI Alliance (dawniej Global Alliance for Vaccines and Immunization), UNITAID (który działa na rzecz poprawy funkcjonowania globalnych rynków towarów dla nabytego zespołu niedoboru odporności [AIDS], gruźlica i malaria) oraz Światowy Fundusz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, którymi rządzą przedstawiciele zarówno z rządów krajowych, jak i spoza nich
[patrz też: złamanie bennetta, intermed biała podlaska, linomag masc ]

 1. Capital F
  19 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 2. Maria
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: swanson[…]

 3. Grzegorz
  23 stycznia 2019

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

Powiązane tematy z artykułem: intermed biała podlaska linomag masc złamanie bennetta

Posted by on 1 września 2019

Obejmuje ona miriady procesów, które kształtują sposób, w jaki wspólnie zajmujemy się sprawami o globalnym znaczeniu, takimi jak stabilność finansowa, równowaga środowiskowa, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka i zdrowie publiczne8. Globalne zarządzanie różni się od rządów krajowych jednym kluczowym względem: nie ma rządu na poziomie globalnym. Populacje są zorganizowane w suwerenne państwa narodowe, ale nie ma hierarchicznej władzy politycznej ani rządu światowego, który sprawuje jurysdykcję nad tymi państwami narodowymi. Tradycyjne instrumenty mobilizujące działania zbiorowe na poziomie krajowym – takie jak opodatkowanie, rutynowe egzekwowanie prawa i demokratyczne procedury decyzyjne – są w większości przypadków nieobecne na poziomie globalnym. W rezultacie społeczeństwa muszą sprostać długotrwałym wyzwaniom związanym z uzgadnianiem i egzekwowaniem przepisów, koordynowaniem działań, osiąganiem spójności polityki i zapewnieniem rozliczalności. Po II wojnie światowej rządy stworzyły wielostronne instytucje, takie jak system Narodów Zjednoczonych, aby pomóc w koordynowaniu działań na rzecz wspólnych celów społecznych, w tym zdrowia publicznego. Tak narodziła się w 1948 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), organ ds. Zdrowia publicznego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. WHO jest obecnie zarządzane przez 194 państwa członkowskie i jest odpowiedzialne za organizowanie międzynarodowych odpowiedzi na wspólne wyzwania zdrowotne. Istnieje jednak powszechna zgoda, że obecna struktura instytucjonalna, obecnie licząca ponad 60 lat, nie jest w stanie skutecznie reagować na współczesne globalne zagrożenia dla zdrowia. Dzisiaj WHO stoi na zatłoczonej scenie; chociaż WHO jest postrzegana jako jedyny autorytet w dziedzinie zdrowia na świecie, jest teraz otoczona przez wiele różnych podmiotów.
Globalny system opieki zdrowotnej: nowa rzeczywistość pluralizmu
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe typy podmiotów w globalnym systemie opieki zdrowotnej wraz z przykładami. Globalny system opieki zdrowotnej to grupa podmiotów, których głównym celem jest poprawa stanu zdrowia, wraz z zasadami i normami regulującymi ich interakcje.9 Podstawą systemu są rządy krajowe, z ich wyspecjalizowanymi ministerstwami zdrowia, departamentami lub agencjami, oraz w przypadku państw-darczyńców programy zdrowotne ich odpowiednich dwustronnych agencji współpracy na rzecz rozwoju (tabela 1). Rządy krajowe koordynują swoje reakcje na wspólne wyzwania zdrowotne za pomocą różnych mechanizmów. WHO jest jedynym podmiotem w globalnym systemie opieki zdrowotnej, który opiera się na powszechnym członkostwie wszystkich uznanych suwerennych państw narodowych (choć często jest identyfikowany tylko ze swoim sekretariatem), a zatem ma kluczowe znaczenie dla systemu. Ważne są również inne organizacje Narodów Zjednoczonych i wielostronne agencje, które mają komponenty zdrowotne (np. Fundusz Narodów Zjednoczonych dla Dzieci [UNICEF], Bank Światowy i regionalne banki rozwoju), wraz z różnorodnym zbiorem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wielonarodowych korporacje, fundacje i instytucje akademickie. Ten pluralistyczny krajobraz został wzbogacony o szereg innowacyjnych i wpływowych organizacji hybrydowych, takich jak GAVI Alliance (dawniej Global Alliance for Vaccines and Immunization), UNITAID (który działa na rzecz poprawy funkcjonowania globalnych rynków towarów dla nabytego zespołu niedoboru odporności [AIDS], gruźlica i malaria) oraz Światowy Fundusz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, którymi rządzą przedstawiciele zarówno z rządów krajowych, jak i spoza nich
[patrz też: złamanie bennetta, intermed biała podlaska, linomag masc ]

 1. Capital F
  19 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 2. Maria
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: swanson[…]

 3. Grzegorz
  23 stycznia 2019

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

Powiązane tematy z artykułem: intermed biała podlaska linomag masc złamanie bennetta