Posted by on 24 grudnia 2018

Ciało obce zatrzymuje się w przełyku z tego powodu, że przynajmniej jeden jego wymiar jest za duży w stosunku do rozszerzalności danego odcinka przełyku (guzik lub moneta) lub też dlatego, że ostry brzeg lub koniec obcego ciała wbija się w obkurczającą się ścianę przełyku raniąc ją (kość, igła, szpilka). Wywiady zwykle naprowadzają nas na podejrzenie ciała obcego w przełyku. Dorośli podają okoliczności wśród jakich nastąpiło zadławienie się ciałem obcym, a więc na przykład, że podczas jedzenia poczuli twarde lub ostre ciało w gardle albo też, że trzymali je w ustach i przez zapomnienie lub wskutek przestrachu połknęli. Jeśli chodzi o dzieci kilkoletnie, to zwykle ukrywają one wypadek przed rodzicami i rzadko przyznają się do połknięcia jakiegoś przedmiotu. Małe dzieci, rzecz oczywista, nie mówią o tym i tylko ktoś z otoczenia może podać okoliczności połknięcia jakiegoś drobnego przedmiotu. [patrz też: sympatia wersja klasyczna, złamanie panewki stawu biodrowego, prezbiopia ]

Powiązane tematy z artykułem: prezbiopia sympatia wersja klasyczna złamanie panewki stawu biodrowego

Posted by on 24 grudnia 2018

Ciało obce zatrzymuje się w przełyku z tego powodu, że przynajmniej jeden jego wymiar jest za duży w stosunku do rozszerzalności danego odcinka przełyku (guzik lub moneta) lub też dlatego, że ostry brzeg lub koniec obcego ciała wbija się w obkurczającą się ścianę przełyku raniąc ją (kość, igła, szpilka). Wywiady zwykle naprowadzają nas na podejrzenie ciała obcego w przełyku. Dorośli podają okoliczności wśród jakich nastąpiło zadławienie się ciałem obcym, a więc na przykład, że podczas jedzenia poczuli twarde lub ostre ciało w gardle albo też, że trzymali je w ustach i przez zapomnienie lub wskutek przestrachu połknęli. Jeśli chodzi o dzieci kilkoletnie, to zwykle ukrywają one wypadek przed rodzicami i rzadko przyznają się do połknięcia jakiegoś przedmiotu. Małe dzieci, rzecz oczywista, nie mówią o tym i tylko ktoś z otoczenia może podać okoliczności połknięcia jakiegoś drobnego przedmiotu. [patrz też: sympatia wersja klasyczna, złamanie panewki stawu biodrowego, prezbiopia ]

Powiązane tematy z artykułem: prezbiopia sympatia wersja klasyczna złamanie panewki stawu biodrowego