Posted by on 1 września 2019

Wzrost liczby zgonów z powodu urazów związanych z transportem, samookaleczeń, upadków, oparzeń i przemocy interpersonalnej w tym okresie sugeruje, że dalsze wzrosty w tych kategoriach można zaobserwować w ciągu najbliższych 20 lat. Z kolei liczba zgonów z powodu utonięć i zatruć była niższa w 2010 r. Niż w 1990 r.3 Obciążenie związane z urazami prawdopodobnie zmniejszy się w ciągu najbliższych 20 lat w krajach o wysokim dochodzie, podczas gdy przewiduje się, że urazy w dalszym ciągu będą dużym obciążeniem w krajach o średnim dochodzie i będą coraz ważniejsze w krajach o niskich dochodach9. Prognozy te prawdopodobnie odzwierciedlają rosnące narażenie na ryzyko w krajach o niskim i średnim dochodzie (np. rosnąca motoryzacja) w połączeniu z coraz częstszym wdrażaniem skutecznych strategii prewencyjnych w krajach o wysokim dochodzie.317,18 Jeśli te przewidywane wzrosty urazów mają być przeszkodą, wysiłki skierowane na zapobieganie, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie, muszą stać się priorytetem.
Zapobieganie urazom
Zapobieganie urazom, które powinno być priorytetem, jest możliwe do osiągnięcia, o czym świadczy zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w ciągu ostatnich trzech dekad w krajach takich jak Australia, Kanada i Stany Zjednoczone.18 Te osiągnięcia wymagały wielosektorowej reakcji, skoncentrowanej nie tylko na użytkownikach dróg, ale także na pojazdach, drogach, aw mniejszym stopniu na szerszym systemie transportowym (tj. na sposobach organizacji i planowania systemów transportowych). Rygorystyczne podejście metodologiczne do oceny skuteczności tych działań prewencyjnych zostało ograniczone, a interwencje zostały przyjęte w dużej mierze na podstawie porównań ich wcześniejszych i późniejszych skutków dla szeregu wyników związanych z niesprawowaniem urazów, takich jak zmiany w zachowaniu lub wzrostach. w wiedzy.5,18
Niezamierzone obrażenia
W 2004 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Bank Światowy opublikowały Światowy Raport o Zapobieganiu Urazom Ruchu Drogowego18. Raport dostarczył wyczerpujące podsumowanie najlepszych dostępnych dowodów dotyczących zapobiegania urazom spowodowanym wypadkami drogowymi, a także podkreślił niedostatek danych badawczych z krajów o niskim i średnim dochodzie. Od tego czasu WHO, we współpracy z rządami na całym świecie, zwłaszcza z krajów o niskim i średnim dochodzie, przejęła inicjatywę w zakresie ułatwiania kampanii mających na celu wdrożenie przepisów mających na celu dalsze zmniejszenie liczby wypadków drogowych na całym świecie.19,20 Kampanie te skupiły się na wysiłkach zmierzających do ograniczenia tempa nadmiernej prędkości i picia podczas jazdy oraz do zwiększenia wykorzystania kasków motocyklowych, pasów bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed dziećmi – interwencje, które zostały pokazane w danych z krajów o wysokim dochodzie, aby skutecznie zredukować urazy18, 21, 22 i dla których brakowało odpowiednich przepisów w wielu krajach o niskich i średnich dochodach.19 Jednocześnie WHO poparła badania w krajach takich jak Wietnam, które wykazały, że wprowadzenie ustawodawstwa wymagającego użycia hełmów przez motocykliści, którym towarzyszyło kształcenie i egzekwowanie, wywarło znaczny wpływ zarówno na zwiększenie wykorzystania kasków motocyklowych (z około 40% do> 90%), jak i n zmniejszenie liczby zgonów (o 18%) i urazów głowy (o 16%) 23,24
Tabela 3
[hasła pokrewne: lipobon, szampon zoxin med, firmix ]

 1. Robert
  15 stycznia 2019

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 2. Norbert
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do daa[…]

 3. Old Orange Eyes
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 4. Agnieszka
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: terapia alkoholowa[…]

 5. Celtic Charger
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: firmix lipobon szampon zoxin med

Posted by on 1 września 2019

Wzrost liczby zgonów z powodu urazów związanych z transportem, samookaleczeń, upadków, oparzeń i przemocy interpersonalnej w tym okresie sugeruje, że dalsze wzrosty w tych kategoriach można zaobserwować w ciągu najbliższych 20 lat. Z kolei liczba zgonów z powodu utonięć i zatruć była niższa w 2010 r. Niż w 1990 r.3 Obciążenie związane z urazami prawdopodobnie zmniejszy się w ciągu najbliższych 20 lat w krajach o wysokim dochodzie, podczas gdy przewiduje się, że urazy w dalszym ciągu będą dużym obciążeniem w krajach o średnim dochodzie i będą coraz ważniejsze w krajach o niskich dochodach9. Prognozy te prawdopodobnie odzwierciedlają rosnące narażenie na ryzyko w krajach o niskim i średnim dochodzie (np. rosnąca motoryzacja) w połączeniu z coraz częstszym wdrażaniem skutecznych strategii prewencyjnych w krajach o wysokim dochodzie.317,18 Jeśli te przewidywane wzrosty urazów mają być przeszkodą, wysiłki skierowane na zapobieganie, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie, muszą stać się priorytetem.
Zapobieganie urazom
Zapobieganie urazom, które powinno być priorytetem, jest możliwe do osiągnięcia, o czym świadczy zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w ciągu ostatnich trzech dekad w krajach takich jak Australia, Kanada i Stany Zjednoczone.18 Te osiągnięcia wymagały wielosektorowej reakcji, skoncentrowanej nie tylko na użytkownikach dróg, ale także na pojazdach, drogach, aw mniejszym stopniu na szerszym systemie transportowym (tj. na sposobach organizacji i planowania systemów transportowych). Rygorystyczne podejście metodologiczne do oceny skuteczności tych działań prewencyjnych zostało ograniczone, a interwencje zostały przyjęte w dużej mierze na podstawie porównań ich wcześniejszych i późniejszych skutków dla szeregu wyników związanych z niesprawowaniem urazów, takich jak zmiany w zachowaniu lub wzrostach. w wiedzy.5,18
Niezamierzone obrażenia
W 2004 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Bank Światowy opublikowały Światowy Raport o Zapobieganiu Urazom Ruchu Drogowego18. Raport dostarczył wyczerpujące podsumowanie najlepszych dostępnych dowodów dotyczących zapobiegania urazom spowodowanym wypadkami drogowymi, a także podkreślił niedostatek danych badawczych z krajów o niskim i średnim dochodzie. Od tego czasu WHO, we współpracy z rządami na całym świecie, zwłaszcza z krajów o niskim i średnim dochodzie, przejęła inicjatywę w zakresie ułatwiania kampanii mających na celu wdrożenie przepisów mających na celu dalsze zmniejszenie liczby wypadków drogowych na całym świecie.19,20 Kampanie te skupiły się na wysiłkach zmierzających do ograniczenia tempa nadmiernej prędkości i picia podczas jazdy oraz do zwiększenia wykorzystania kasków motocyklowych, pasów bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed dziećmi – interwencje, które zostały pokazane w danych z krajów o wysokim dochodzie, aby skutecznie zredukować urazy18, 21, 22 i dla których brakowało odpowiednich przepisów w wielu krajach o niskich i średnich dochodach.19 Jednocześnie WHO poparła badania w krajach takich jak Wietnam, które wykazały, że wprowadzenie ustawodawstwa wymagającego użycia hełmów przez motocykliści, którym towarzyszyło kształcenie i egzekwowanie, wywarło znaczny wpływ zarówno na zwiększenie wykorzystania kasków motocyklowych (z około 40% do> 90%), jak i n zmniejszenie liczby zgonów (o 18%) i urazów głowy (o 16%) 23,24
Tabela 3
[hasła pokrewne: lipobon, szampon zoxin med, firmix ]

 1. Robert
  15 stycznia 2019

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 2. Norbert
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do daa[…]

 3. Old Orange Eyes
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 4. Agnieszka
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: terapia alkoholowa[…]

 5. Celtic Charger
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: firmix lipobon szampon zoxin med