Posted by on 1 września 2019

Dostarczają również dowodów na bezużyteczne i potencjalnie szkodliwe praktyki, takie jak podawanie glukokortykoidów47 i stosowanie albuminy do resuscytacji płynów w leczeniu pacjentów z poważnymi obrażeniami głowy. 48 W warunkach niskiego dostępu do zasobów, gdzie chirurdzy nie są łatwo dostępni, dowody wskazują, że wyniki mogą zostać poprawione, jeśli nie wyspecjalizowani lekarze lub niefizyczni lekarze mogą zostać przeszkoleni w zakresie pewnych umiejętności, które normalnie byłyby wykonywane przez lekarzy ratunkowych lub chirurgów urazowych w ośrodkach dysponujących lepszymi zasobami. 50-54 Chociaż takie przesuwanie zadań może być powszechne, szczególnie w krajach o niskich dochodach, niewiele jest informacji na temat tego, jak się to robi, a do celów praktycznych potrzebne są rygorystyczne oceny. Wiele ważnych kwestii pozostaje nierozwiązanych, nawet w krajach o wysokim dochodzie, takich jak system (np. Specjalistyczny ośrodek urazu dziecięcego, ośrodek urazowy dla dorosłych lub centrum urazów dla dorosłych ze specjalistami pediatrycznymi) oferuje ciężko rannym dzieciom najlepsze szanse na wyzdrowienie55 i jak najlepiej ocenić skuteczność systemów urazowych
Rehabilitacja
W czerwcu 2011 r. Światowa Organizacja Zdrowia i Bank Światowy wydały Światowy Raport na temat Niepełnosprawności, pierwszy ogólnoświatowy raport na temat niepełnosprawności.57 Raport kompleksowo nakreślił zakres usług rehabilitacyjnych dostępnych na całym świecie oraz zakres usług, które mogą być świadczone, szczególnie w kraje o niskim i średnim dochodzie, gdzie obecnie niewiele takich usług. Jednak w raporcie wyjaśniono również, że chociaż niektóre usługi rehabilitacyjne są poparte dowodami, większość z nich nie jest, a w prawie całkowicie brakuje dużych, randomizowanych, kontrolowanych badań. Baza danych badań fizjoterapeutycznych, na przykład 58, która rejestruje informacje dotyczące ponad 20 000 prób, pokazuje, że wiele z tych badań było źle zaprojektowanych, obejmowało niewielką liczbę pacjentów i nie dowiodło skuteczności w odniesieniu do poważnych skutków zdrowotnych. Nic dziwnego, że Raport Światowy wymaga dalszych badań, aby zapewnić rozwój wytycznych rehabilitacji opartych na mocnych dowodach
Droga naprzód
Biorąc pod uwagę niepewność co do jakości aktualnych danych na temat urazów w niektórych krajach59 oraz brak danych w innych, 60 pozostaje potrzeba dokładniejszego zdefiniowania ciężaru obrażeń. Jednak nie ma wątpliwości, że urazy są już poważnym problemem zdrowotnym na świecie i wymagają takiej samej uwagi, jak w przypadku HIV-AIDS, malarii i gruźlicy.
Rosnący rozwój gospodarczy w krajach o niskim i średnim dochodzie, któremu towarzyszy rosnący poziom motoryzacji, niemal gwarantuje, że prognozowany wzrost globalnego obciążenia odniesie się do skutku. Zwiększenia te można złagodzić tylko wtedy, gdy oparte na dowodach strategie dotyczące zapobiegania i zarządzania, które zostały opracowane, są przyjmowane na całym świecie i jeśli nadal zostaną określone innowacyjne i opłacalne podejścia. Aby osiągnąć ten drugi cel, musimy zagwarantować, że społeczności medyczne i publiczne, w szczególności w krajach o niskich i średnich dochodach, staną się piśmienne . Poza inicjatywami na rzecz rozwoju, takimi jak te oferowane przez TEACH-VIP61 i Programy MENTOR-VIP62 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – oba mają na celu wprowadzenie zdrowia publicznego do tematu zapobiegania urazom, przy czym te ostatnie skupiają się w szczególności na tych, którzy są zaangażowani w pracę w dziedzinie urazów – oraz działania na rzecz budowania zdolności oferowane przez Drogę Sieć badań nad urazami drogowymi, 63 szkoły medyczne, szkoły zdrowia publicznego oraz programy związane ze szkoleniem pokrewnych pracowników służby zdrowia będą musiały być w czołówce w zapewnianiu takiej edukacji.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z George Institute for Global Health, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania (RN); Uniwersytet w Sydney, Sydney (RN); Makerere University College of Health Sciences, Kampala, Uganda (OK); oraz Instytut Nauk Społecznych i Zdrowia, Uniwersytet Południowej Afryki, Johannesburg (OK).
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr
[więcej w: intermed biała podlaska, intermed biała podlaskaia implanty, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Aleksandra
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ANTI AGING[…]

 2. Sexual Chocolate
  15 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 3. Accidental Genius
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: emg warszawa[…]

 4. Witold
  19 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

 5. Little General
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: termogeniki[…]

 6. Inga
  23 stycznia 2019

  Bezpiecznie sie po prostu badac

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena intermed biała podlaska zuzanna maksymiuk instagram

Posted by on 1 września 2019

Dostarczają również dowodów na bezużyteczne i potencjalnie szkodliwe praktyki, takie jak podawanie glukokortykoidów47 i stosowanie albuminy do resuscytacji płynów w leczeniu pacjentów z poważnymi obrażeniami głowy. 48 W warunkach niskiego dostępu do zasobów, gdzie chirurdzy nie są łatwo dostępni, dowody wskazują, że wyniki mogą zostać poprawione, jeśli nie wyspecjalizowani lekarze lub niefizyczni lekarze mogą zostać przeszkoleni w zakresie pewnych umiejętności, które normalnie byłyby wykonywane przez lekarzy ratunkowych lub chirurgów urazowych w ośrodkach dysponujących lepszymi zasobami. 50-54 Chociaż takie przesuwanie zadań może być powszechne, szczególnie w krajach o niskich dochodach, niewiele jest informacji na temat tego, jak się to robi, a do celów praktycznych potrzebne są rygorystyczne oceny. Wiele ważnych kwestii pozostaje nierozwiązanych, nawet w krajach o wysokim dochodzie, takich jak system (np. Specjalistyczny ośrodek urazu dziecięcego, ośrodek urazowy dla dorosłych lub centrum urazów dla dorosłych ze specjalistami pediatrycznymi) oferuje ciężko rannym dzieciom najlepsze szanse na wyzdrowienie55 i jak najlepiej ocenić skuteczność systemów urazowych
Rehabilitacja
W czerwcu 2011 r. Światowa Organizacja Zdrowia i Bank Światowy wydały Światowy Raport na temat Niepełnosprawności, pierwszy ogólnoświatowy raport na temat niepełnosprawności.57 Raport kompleksowo nakreślił zakres usług rehabilitacyjnych dostępnych na całym świecie oraz zakres usług, które mogą być świadczone, szczególnie w kraje o niskim i średnim dochodzie, gdzie obecnie niewiele takich usług. Jednak w raporcie wyjaśniono również, że chociaż niektóre usługi rehabilitacyjne są poparte dowodami, większość z nich nie jest, a w prawie całkowicie brakuje dużych, randomizowanych, kontrolowanych badań. Baza danych badań fizjoterapeutycznych, na przykład 58, która rejestruje informacje dotyczące ponad 20 000 prób, pokazuje, że wiele z tych badań było źle zaprojektowanych, obejmowało niewielką liczbę pacjentów i nie dowiodło skuteczności w odniesieniu do poważnych skutków zdrowotnych. Nic dziwnego, że Raport Światowy wymaga dalszych badań, aby zapewnić rozwój wytycznych rehabilitacji opartych na mocnych dowodach
Droga naprzód
Biorąc pod uwagę niepewność co do jakości aktualnych danych na temat urazów w niektórych krajach59 oraz brak danych w innych, 60 pozostaje potrzeba dokładniejszego zdefiniowania ciężaru obrażeń. Jednak nie ma wątpliwości, że urazy są już poważnym problemem zdrowotnym na świecie i wymagają takiej samej uwagi, jak w przypadku HIV-AIDS, malarii i gruźlicy.
Rosnący rozwój gospodarczy w krajach o niskim i średnim dochodzie, któremu towarzyszy rosnący poziom motoryzacji, niemal gwarantuje, że prognozowany wzrost globalnego obciążenia odniesie się do skutku. Zwiększenia te można złagodzić tylko wtedy, gdy oparte na dowodach strategie dotyczące zapobiegania i zarządzania, które zostały opracowane, są przyjmowane na całym świecie i jeśli nadal zostaną określone innowacyjne i opłacalne podejścia. Aby osiągnąć ten drugi cel, musimy zagwarantować, że społeczności medyczne i publiczne, w szczególności w krajach o niskich i średnich dochodach, staną się piśmienne . Poza inicjatywami na rzecz rozwoju, takimi jak te oferowane przez TEACH-VIP61 i Programy MENTOR-VIP62 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – oba mają na celu wprowadzenie zdrowia publicznego do tematu zapobiegania urazom, przy czym te ostatnie skupiają się w szczególności na tych, którzy są zaangażowani w pracę w dziedzinie urazów – oraz działania na rzecz budowania zdolności oferowane przez Drogę Sieć badań nad urazami drogowymi, 63 szkoły medyczne, szkoły zdrowia publicznego oraz programy związane ze szkoleniem pokrewnych pracowników służby zdrowia będą musiały być w czołówce w zapewnianiu takiej edukacji.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z George Institute for Global Health, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania (RN); Uniwersytet w Sydney, Sydney (RN); Makerere University College of Health Sciences, Kampala, Uganda (OK); oraz Instytut Nauk Społecznych i Zdrowia, Uniwersytet Południowej Afryki, Johannesburg (OK).
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr
[więcej w: intermed biała podlaska, intermed biała podlaskaia implanty, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Aleksandra
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ANTI AGING[…]

 2. Sexual Chocolate
  15 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 3. Accidental Genius
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: emg warszawa[…]

 4. Witold
  19 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

 5. Little General
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: termogeniki[…]

 6. Inga
  23 stycznia 2019

  Bezpiecznie sie po prostu badac

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena intermed biała podlaska zuzanna maksymiuk instagram