Posted by on 1 września 2019

33 Dowody dotyczące skutecznych interwencji mających na celu zapobieganie przemocy interpersonalnej nie są silne, ale gromadzą się (tabela 3). Dwa programy z USA, program wizyty domowej dla pielęgniarek i partnerów rodzinnych34 oraz program pozytywnego wychowania (Triple P), 35, okazały się skuteczne w ograniczaniu częstości maltretowania dzieci. Natomiast najlepsze dowody dotyczące zapobiegania przemocy wobec kobiet pojawiają się w regionach o niskim i średnim dochodzie. Inicjatywa interwencja w zakresie mikrofinansowania na rzecz AIDS i równouprawnienia płci (IMAGE) w Afryce Południowej36 łączy w sobie udzielanie niewielkich pożyczek ze szkoleniem seksualnym, a programy Stepping Stones w Afryce i Azji37 wykorzystują szkolenia z umiejętności życiowych ukierunkowane na przemoc seksualną, relacje międzyludzkie. umiejętności, trening asertywności i komunikacja dotycząca infekcji HIV.
Poprawa zarządzania urazami
Chociaż zapobieganie prawdopodobnie ma największy wpływ na zmniejszenie globalnego obciążenia urazami, bezpieczne, skuteczne i niedrogie zarządzanie przedszpitalne i szpitalne, a także odpowiednie usługi rehabilitacyjne, są niezbędne do zmniejszenia tego obciążenia. Jednak na poziomie globalnym zasoby finansowe i ludzkie dostępne do świadczenia tych usług są bardzo zróżnicowane. W większości krajów o wysokim dochodzie opieka nad osobami pokrzywdzonymi charakteryzuje się wyrafinowanymi systemami urazowymi. Te zorganizowane i skoordynowane usługi w określonych obszarach geograficznych zapewniają pełny zakres opieki poszkodowanym poprzez integrację elementów przedszpitalnych, transportowych i ośrodków urazowych w lokalnym publicznym systemie zdrowotnym.38,39 Ratownicy medyczni, lekarze na oddziale ratunkowym i chirurdzy urazowi są zazwyczaj kluczowe w zarządzaniu ciężkimi obrażeniami. Takie systemy kontrastują ostro z opieką dostępną w większości ośrodków o niskich dochodach, gdzie, z wyjątkiem centrów miejskich, opieka urazowa zależy głównie od osób pierwszego reagowania, nieplanowanego i często niekonsekwentnie dostępnego transportu dla poszkodowanych oraz placówek służby zdrowia o różnych możliwościach zarządzanie ciężkimi obrażeniami.40
Zarządzanie przedszpitalne
Wciąż trwa debata na temat poziomu szkoleń, które powinny być wymagane w przypadku placówek opieki zdrowotnej w placówce opieki przedszpitalnej oraz interwencji, które mogą być bezpiecznie podejmowane w terenie, bez powodowania nieuzasadnionej zwłoki w transferze do szpitala.41,42 Znaczna część dowody opierają się na wynikach badań przed i po.43 Randomizowane badania muszą być prowadzone w świetle różnorodności usług opieki przedszpitalnej, które rozprzestrzeniają się mimo ograniczonych dowodów na poparcie ich skuteczności.
Przedstawiono szereg tanich strategii mających na celu poprawę dostępu do opieki przedszpitalnej, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie; strategie te obejmują wykorzystanie wyszkolonych laików pierwszego kontaktu, dostęp do niezbędnego wyposażenia i materiałów, lepszą komunikację i zapewnienie odpowiednich systemów transportowych40. Chociaż istnieją dowody na to, że wyszkoleni laureaci pierwszego kontaktu poprawiają wyniki traumy, 45 innych strategii wciąż wymaga do zbadania.
Zarządzanie szpitalem
W ostatniej dekadzie przeprowadzane na dużą skalę, randomizowane, kontrolowane badania prowadzone w oddziałach ratunkowych i oddziałach intensywnej terapii, w tym badania koncentrujące się w szczególności na opiece nad rannymi pacjentami, wyznaczyły nowe standardy w zakresie świadczenia opartej na dowodach, wewnątrzszpitalnej opieki urazowej .46-49 Badania te dostarczają dowodów dotyczących skutecznych metod leczenia, takich jak stosowanie kwasu traneksamowego w celu zmniejszenia ryzyka zgonu u pacjentów z krwawieniem związanym z traumą (jak pokazano w randomizacji klinicznej antyfibrynolitycznej w znacznym krwotoku 2 [CRASH 2] study46)
[przypisy: wielmed, połeć gorlice, szampon zoxin med ]

 1. Jagna
  11 stycznia 2019

  Dobry i rzeczowy artykuł

 2. Damian
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: klinika włosa[…]

 3. Nickname Master
  15 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 4. Nicola
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: Okulista Gliwice[…]

 5. Yellow Menace
  19 stycznia 2019

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 6. Natan
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: gabinet logopedyczny[…]

 7. Hightower
  23 stycznia 2019

  mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: połeć gorlice szampon zoxin med wielmed

Posted by on 1 września 2019

33 Dowody dotyczące skutecznych interwencji mających na celu zapobieganie przemocy interpersonalnej nie są silne, ale gromadzą się (tabela 3). Dwa programy z USA, program wizyty domowej dla pielęgniarek i partnerów rodzinnych34 oraz program pozytywnego wychowania (Triple P), 35, okazały się skuteczne w ograniczaniu częstości maltretowania dzieci. Natomiast najlepsze dowody dotyczące zapobiegania przemocy wobec kobiet pojawiają się w regionach o niskim i średnim dochodzie. Inicjatywa interwencja w zakresie mikrofinansowania na rzecz AIDS i równouprawnienia płci (IMAGE) w Afryce Południowej36 łączy w sobie udzielanie niewielkich pożyczek ze szkoleniem seksualnym, a programy Stepping Stones w Afryce i Azji37 wykorzystują szkolenia z umiejętności życiowych ukierunkowane na przemoc seksualną, relacje międzyludzkie. umiejętności, trening asertywności i komunikacja dotycząca infekcji HIV.
Poprawa zarządzania urazami
Chociaż zapobieganie prawdopodobnie ma największy wpływ na zmniejszenie globalnego obciążenia urazami, bezpieczne, skuteczne i niedrogie zarządzanie przedszpitalne i szpitalne, a także odpowiednie usługi rehabilitacyjne, są niezbędne do zmniejszenia tego obciążenia. Jednak na poziomie globalnym zasoby finansowe i ludzkie dostępne do świadczenia tych usług są bardzo zróżnicowane. W większości krajów o wysokim dochodzie opieka nad osobami pokrzywdzonymi charakteryzuje się wyrafinowanymi systemami urazowymi. Te zorganizowane i skoordynowane usługi w określonych obszarach geograficznych zapewniają pełny zakres opieki poszkodowanym poprzez integrację elementów przedszpitalnych, transportowych i ośrodków urazowych w lokalnym publicznym systemie zdrowotnym.38,39 Ratownicy medyczni, lekarze na oddziale ratunkowym i chirurdzy urazowi są zazwyczaj kluczowe w zarządzaniu ciężkimi obrażeniami. Takie systemy kontrastują ostro z opieką dostępną w większości ośrodków o niskich dochodach, gdzie, z wyjątkiem centrów miejskich, opieka urazowa zależy głównie od osób pierwszego reagowania, nieplanowanego i często niekonsekwentnie dostępnego transportu dla poszkodowanych oraz placówek służby zdrowia o różnych możliwościach zarządzanie ciężkimi obrażeniami.40
Zarządzanie przedszpitalne
Wciąż trwa debata na temat poziomu szkoleń, które powinny być wymagane w przypadku placówek opieki zdrowotnej w placówce opieki przedszpitalnej oraz interwencji, które mogą być bezpiecznie podejmowane w terenie, bez powodowania nieuzasadnionej zwłoki w transferze do szpitala.41,42 Znaczna część dowody opierają się na wynikach badań przed i po.43 Randomizowane badania muszą być prowadzone w świetle różnorodności usług opieki przedszpitalnej, które rozprzestrzeniają się mimo ograniczonych dowodów na poparcie ich skuteczności.
Przedstawiono szereg tanich strategii mających na celu poprawę dostępu do opieki przedszpitalnej, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie; strategie te obejmują wykorzystanie wyszkolonych laików pierwszego kontaktu, dostęp do niezbędnego wyposażenia i materiałów, lepszą komunikację i zapewnienie odpowiednich systemów transportowych40. Chociaż istnieją dowody na to, że wyszkoleni laureaci pierwszego kontaktu poprawiają wyniki traumy, 45 innych strategii wciąż wymaga do zbadania.
Zarządzanie szpitalem
W ostatniej dekadzie przeprowadzane na dużą skalę, randomizowane, kontrolowane badania prowadzone w oddziałach ratunkowych i oddziałach intensywnej terapii, w tym badania koncentrujące się w szczególności na opiece nad rannymi pacjentami, wyznaczyły nowe standardy w zakresie świadczenia opartej na dowodach, wewnątrzszpitalnej opieki urazowej .46-49 Badania te dostarczają dowodów dotyczących skutecznych metod leczenia, takich jak stosowanie kwasu traneksamowego w celu zmniejszenia ryzyka zgonu u pacjentów z krwawieniem związanym z traumą (jak pokazano w randomizacji klinicznej antyfibrynolitycznej w znacznym krwotoku 2 [CRASH 2] study46)
[przypisy: wielmed, połeć gorlice, szampon zoxin med ]

 1. Jagna
  11 stycznia 2019

  Dobry i rzeczowy artykuł

 2. Damian
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: klinika włosa[…]

 3. Nickname Master
  15 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 4. Nicola
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: Okulista Gliwice[…]

 5. Yellow Menace
  19 stycznia 2019

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 6. Natan
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: gabinet logopedyczny[…]

 7. Hightower
  23 stycznia 2019

  mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: połeć gorlice szampon zoxin med wielmed