Posted by on 2 września 2019

W sumie 12 ciężkich zakażeń wystąpiło w terapii metanormepsem. Jedna z nich zakończyła się śmiercią z powodu zapalenia płuc, aw każdym przypadku przypadała aspergiloza płucna i nawracające grzybicze zapalenie zatok; w obu przypadkach pacjenci powrócili do zdrowia. Cztery poważne infekcje wystąpiły w grupie potrójnej terapii; wszystko rozwiązane bez następstw. Dyskusja
Wcześniejsze badania wykazały, że dodanie inhibitora TNF 10-20 lub kilku różnych konwencjonalnych DMARD21-25 do metotreksatu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają aktywną chorobę pomimo leczenia metotreksatem, przynosi znaczne korzyści kliniczne. Pomimo tej wiedzy i znacznych różnic w kosztach między tymi dwoma podejściami, niewiele ślepych badań porównało ich skuteczność. Ta ślepa próba porównywała strategię pierwszego dodania konwencjonalnej terapii do metotreksatu ze strategią pierwszego dodania etanerceptu do metotreksatu u pacjentów z aktywną chorobą pomimo leczenia metotreksatem. W praktyce klinicznej terapie pacjentów są eskalowane, jeśli ich choroba nie odpowiada; dlatego w tym badaniu uczestnicy zostali przełączeni po 24 tygodniach na inną terapię, jeśli nie uzyskali znaczącej odpowiedzi. Ponieważ ocenialiśmy, która terapia rozpocznie się jako pierwsza, pierwotnym rezultatem była zmiana w DAS28 od wartości początkowej do 48 tygodni, zgodnie z początkowym leczeniem, do którego uczestnik został losowo przydzielony. W tej próbie równości potwierdziło się, że terapia potrójna nie ustępuje etanerceptowi-metotreksatowi. Ważnym drugorzędnym wynikiem był progres radiologiczny po 48 tygodniach i ponownie nie było znaczącej klinicznej lub statystycznej różnicy między dwoma schematami.
Testy porównawczo-efektywne w reumatoidalnym zapaleniu stawów są trudne, zważywszy, że wykazano, że choroba postępuje, gdy jest nieodpowiednio kontrolowana. Losowe przydzielanie uczestników do ustalonego schematu leczenia, a następnie wymaganie od nich kontynuacji tego schematu przez miesiące lub lata, niezależnie od odpowiedzi, jest etycznie wątpliwe35 i nie dostarcza istotnych danych klinicznych po punkcie, w którym uczestnicy, którzy nie mieli odpowiedniej odpowiedzi, powinni mieć przełączono na inną terapię. Próby, które umożliwiły klinicznie wskazane przełączniki, zostały zaprojektowane w sposób jawny68, 36 i cierpią z powodu potencjalnych błędów w badaniach otwartych. Popełniliśmy ślepą zmianę w terapii na 24 tygodnie, chyba że uczestnicy osiągnęli klinicznie znaczącą poprawę. Rozpoznano, kiedy badanie zostało zaprojektowane tak, że jeśli tempo przełączania różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami po 24 tygodniach, kliniczna interpretacja wyników badania może być problematyczna.
[przypisy: złamanie bennetta, tribiotyk maść, odczyn lateksowy ]

 1. Olga
  11 stycznia 2019

  byłam u dermatolożki

 2. Blanka
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: Warszawa USG genetyczne[…]

 3. Sidewalk Enforcer
  15 stycznia 2019

  Przerazajace to…

 4. Olaf
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dentysta poznań[…]

 5. Sebastian
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Krystian
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Płyty granitowe[…]

 7. Kalina
  23 stycznia 2019

  Dreszcze bez gorączki

Powiązane tematy z artykułem: odczyn lateksowy tribiotyk maść złamanie bennetta

Posted by on 2 września 2019

W sumie 12 ciężkich zakażeń wystąpiło w terapii metanormepsem. Jedna z nich zakończyła się śmiercią z powodu zapalenia płuc, aw każdym przypadku przypadała aspergiloza płucna i nawracające grzybicze zapalenie zatok; w obu przypadkach pacjenci powrócili do zdrowia. Cztery poważne infekcje wystąpiły w grupie potrójnej terapii; wszystko rozwiązane bez następstw. Dyskusja
Wcześniejsze badania wykazały, że dodanie inhibitora TNF 10-20 lub kilku różnych konwencjonalnych DMARD21-25 do metotreksatu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają aktywną chorobę pomimo leczenia metotreksatem, przynosi znaczne korzyści kliniczne. Pomimo tej wiedzy i znacznych różnic w kosztach między tymi dwoma podejściami, niewiele ślepych badań porównało ich skuteczność. Ta ślepa próba porównywała strategię pierwszego dodania konwencjonalnej terapii do metotreksatu ze strategią pierwszego dodania etanerceptu do metotreksatu u pacjentów z aktywną chorobą pomimo leczenia metotreksatem. W praktyce klinicznej terapie pacjentów są eskalowane, jeśli ich choroba nie odpowiada; dlatego w tym badaniu uczestnicy zostali przełączeni po 24 tygodniach na inną terapię, jeśli nie uzyskali znaczącej odpowiedzi. Ponieważ ocenialiśmy, która terapia rozpocznie się jako pierwsza, pierwotnym rezultatem była zmiana w DAS28 od wartości początkowej do 48 tygodni, zgodnie z początkowym leczeniem, do którego uczestnik został losowo przydzielony. W tej próbie równości potwierdziło się, że terapia potrójna nie ustępuje etanerceptowi-metotreksatowi. Ważnym drugorzędnym wynikiem był progres radiologiczny po 48 tygodniach i ponownie nie było znaczącej klinicznej lub statystycznej różnicy między dwoma schematami.
Testy porównawczo-efektywne w reumatoidalnym zapaleniu stawów są trudne, zważywszy, że wykazano, że choroba postępuje, gdy jest nieodpowiednio kontrolowana. Losowe przydzielanie uczestników do ustalonego schematu leczenia, a następnie wymaganie od nich kontynuacji tego schematu przez miesiące lub lata, niezależnie od odpowiedzi, jest etycznie wątpliwe35 i nie dostarcza istotnych danych klinicznych po punkcie, w którym uczestnicy, którzy nie mieli odpowiedniej odpowiedzi, powinni mieć przełączono na inną terapię. Próby, które umożliwiły klinicznie wskazane przełączniki, zostały zaprojektowane w sposób jawny68, 36 i cierpią z powodu potencjalnych błędów w badaniach otwartych. Popełniliśmy ślepą zmianę w terapii na 24 tygodnie, chyba że uczestnicy osiągnęli klinicznie znaczącą poprawę. Rozpoznano, kiedy badanie zostało zaprojektowane tak, że jeśli tempo przełączania różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami po 24 tygodniach, kliniczna interpretacja wyników badania może być problematyczna.
[przypisy: złamanie bennetta, tribiotyk maść, odczyn lateksowy ]

 1. Olga
  11 stycznia 2019

  byłam u dermatolożki

 2. Blanka
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: Warszawa USG genetyczne[…]

 3. Sidewalk Enforcer
  15 stycznia 2019

  Przerazajace to…

 4. Olaf
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dentysta poznań[…]

 5. Sebastian
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Krystian
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Płyty granitowe[…]

 7. Kalina
  23 stycznia 2019

  Dreszcze bez gorączki

Powiązane tematy z artykułem: odczyn lateksowy tribiotyk maść złamanie bennetta