Posted by on 3 września 2019

Protokół badań i dokumenty zawierające pisemną zgodę zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej witrynie. Pierwszy autor napisał wszystkie szkice manuskryptu i podjął decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu do protokołu badania, dostępnego pod adresem. Uczestnicy
Od lipca 2007 r. Do grudnia 2010 r. Zgłosiło się 353 uczestników w wieku 18 lat lub starszych, którzy spełnili kryteria klasyfikacji American College of Rheumatology (ACR) z 1987 r. W zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów, 26 pacjentów otrzymywało metotreksat w stabilnych dawkach od 15 do 25 mg na tydzień co najmniej 12 tygodni, miał DAS28 4,4 lub wyższy, i spełniał kryteria włączenia i nie miał żadnych kryteriów wykluczenia (Rys. S2 w Dodatku Uzupełniającym, w celu uzyskania pełnej listy kryteriów włączenia i wykluczenia, patrz Tabela Wszyscy zapisani uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Interwencje
Uczestnicy nadal otrzymywali metotreksat przez cały okres próbny, w dawce, którą otrzymywali w chwili rejestracji. Uczestnicy, którzy zostali przydzieleni do grupy leczonej potrójnie, otrzymywali sulfasalazynę w dawce g dziennie przez pierwsze 6 tygodni, z dawką zwiększoną później do 2 g dziennie, a także otrzymywali hydroksychlorochinę, w dawce 400 mg na dobę, oraz wstrzyknięcie placebo etanercept co tydzień. Uczestnicy, którzy zostali przydzieleni do grupy etanercept-metotreksat, otrzymywali iniekcje etanerceptu w dawce 50 mg raz na tydzień oraz placebo sulfasalazyny i tabletek hydroksychlorochinonu dziennie. Jeśli wynik na DAS28 zmniejszył się (wskazując poprawę) o 1,2 lub więcej w ciągu 24 tygodni, terapia początkowa była kontynuowana. Jeśli wynik na DAS28 zmniejszył się o mniej niż 1,2, uczestnik przeszedł na tryb alternatywny. Sulfasalazynę można było zmniejszyć do 500 mg dwa razy dziennie, jeśli uczestnik miał niedopuszczalne skutki uboczne przy wyższej dawce. Uczestnicy nadal otrzymywali niesteroidowe środki przeciwzapalne i prednizon (.10 mg na dzień) w stałych dawkach.
Uczestnicy byli obserwowani co 6 tygodni w celu monitorowania wartości laboratoryjnych i zdarzeń niepożądanych. W momencie rejestracji i co 12 tygodni podawano Kwestionariusz Oceny Zdrowia II27, obliczano liczbę stawów z aktywnością choroby i oceniano ból. W momencie rejestracji i co 24 tygodnie obliczono DAS28, wykonano ogólną ocenę lekarza (ogólną ocenę choroby), przeprowadzono badania jakości życia i czynnościowe, a następnie uzyskano zdjęcia rentgenowskie. Przystosowanie do badanych leków oceniano za pomocą liczenia tabletek w zwracanych butelkach i przy użyciu dzienników, w których uczestnicy odnotowywali daty iniekcji.
Wyniki
Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana w DAS28 po 48 tygodniach zgodnie z początkowym schematem
[podobne: curatoderm, ibuprom max dawkowanie, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Ewa
  19 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 2. Nikodem
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chlorella[…]

 3. Zofia
  23 stycznia 2019

  same kremy nie dawały rady

Powiązane tematy z artykułem: curatoderm ibuprom max dawkowanie zuzanna maksymiuk instagram

Posted by on 3 września 2019

Protokół badań i dokumenty zawierające pisemną zgodę zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej witrynie. Pierwszy autor napisał wszystkie szkice manuskryptu i podjął decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu do protokołu badania, dostępnego pod adresem. Uczestnicy
Od lipca 2007 r. Do grudnia 2010 r. Zgłosiło się 353 uczestników w wieku 18 lat lub starszych, którzy spełnili kryteria klasyfikacji American College of Rheumatology (ACR) z 1987 r. W zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów, 26 pacjentów otrzymywało metotreksat w stabilnych dawkach od 15 do 25 mg na tydzień co najmniej 12 tygodni, miał DAS28 4,4 lub wyższy, i spełniał kryteria włączenia i nie miał żadnych kryteriów wykluczenia (Rys. S2 w Dodatku Uzupełniającym, w celu uzyskania pełnej listy kryteriów włączenia i wykluczenia, patrz Tabela Wszyscy zapisani uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Interwencje
Uczestnicy nadal otrzymywali metotreksat przez cały okres próbny, w dawce, którą otrzymywali w chwili rejestracji. Uczestnicy, którzy zostali przydzieleni do grupy leczonej potrójnie, otrzymywali sulfasalazynę w dawce g dziennie przez pierwsze 6 tygodni, z dawką zwiększoną później do 2 g dziennie, a także otrzymywali hydroksychlorochinę, w dawce 400 mg na dobę, oraz wstrzyknięcie placebo etanercept co tydzień. Uczestnicy, którzy zostali przydzieleni do grupy etanercept-metotreksat, otrzymywali iniekcje etanerceptu w dawce 50 mg raz na tydzień oraz placebo sulfasalazyny i tabletek hydroksychlorochinonu dziennie. Jeśli wynik na DAS28 zmniejszył się (wskazując poprawę) o 1,2 lub więcej w ciągu 24 tygodni, terapia początkowa była kontynuowana. Jeśli wynik na DAS28 zmniejszył się o mniej niż 1,2, uczestnik przeszedł na tryb alternatywny. Sulfasalazynę można było zmniejszyć do 500 mg dwa razy dziennie, jeśli uczestnik miał niedopuszczalne skutki uboczne przy wyższej dawce. Uczestnicy nadal otrzymywali niesteroidowe środki przeciwzapalne i prednizon (.10 mg na dzień) w stałych dawkach.
Uczestnicy byli obserwowani co 6 tygodni w celu monitorowania wartości laboratoryjnych i zdarzeń niepożądanych. W momencie rejestracji i co 12 tygodni podawano Kwestionariusz Oceny Zdrowia II27, obliczano liczbę stawów z aktywnością choroby i oceniano ból. W momencie rejestracji i co 24 tygodnie obliczono DAS28, wykonano ogólną ocenę lekarza (ogólną ocenę choroby), przeprowadzono badania jakości życia i czynnościowe, a następnie uzyskano zdjęcia rentgenowskie. Przystosowanie do badanych leków oceniano za pomocą liczenia tabletek w zwracanych butelkach i przy użyciu dzienników, w których uczestnicy odnotowywali daty iniekcji.
Wyniki
Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana w DAS28 po 48 tygodniach zgodnie z początkowym schematem
[podobne: curatoderm, ibuprom max dawkowanie, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Ewa
  19 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 2. Nikodem
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chlorella[…]

 3. Zofia
  23 stycznia 2019

  same kremy nie dawały rady

Powiązane tematy z artykułem: curatoderm ibuprom max dawkowanie zuzanna maksymiuk instagram