Posted by on 12 marca 2018

TEMATYKA PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ. Pierwsza część książki (rozdziały I-W) jest poświęcona „uczącemu się”, Rozdział zatytułowany „Geneza zachowania się” przedstawia niektóre pojęcia dotyczące rozwoju osobowości i motywacji, stanowiące podstawę rozważań w następnych rozdziałach książki. W rozdziale tym wprowadza się takie pojęcia, jak podstawowe potrzeby ludzkie, lęk, dziedziczenie społeczne, własne ja i pojęcie własnego ja, nieświadomy charakter motywów ludzkiego postępowania, złożoność i celowość zachowania się. Rozdziały od III do W dotyczą głównie wzrostu i rozwoju dzieci jako jednostek, jako członków rodzin oraz jako członków grup rówieśników. Rozdział W podaje w zarysie niektóre konflikty emocjonalne stanowiące problem wychowawczy. Następna część książki, tj. rozdziały od VII do IX; bada proces uczenia się. Rozdział VI zawiera rozważania dotyczące niektórych teorii czy pojęć stanowiących część naszej tradyc ji kulturalnej i warunkujących naszą postawę w życiu codziennym jak również w praktyce szkolnej. Rozdział VII podaje koncepcje uczenia się opracowane przez psychologów. Rozdział IX dotyczy czynników emocjonalnych stanowiących podstawę uczenia się i wpływających na nie. [przypisy: stomatolog zielona góra, dentysta poznań, stomatologia Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta poznań stomatolog zielona góra stomatologia Kraków

Posted by on 12 marca 2018

TEMATYKA PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ. Pierwsza część książki (rozdziały I-W) jest poświęcona „uczącemu się”, Rozdział zatytułowany „Geneza zachowania się” przedstawia niektóre pojęcia dotyczące rozwoju osobowości i motywacji, stanowiące podstawę rozważań w następnych rozdziałach książki. W rozdziale tym wprowadza się takie pojęcia, jak podstawowe potrzeby ludzkie, lęk, dziedziczenie społeczne, własne ja i pojęcie własnego ja, nieświadomy charakter motywów ludzkiego postępowania, złożoność i celowość zachowania się. Rozdziały od III do W dotyczą głównie wzrostu i rozwoju dzieci jako jednostek, jako członków rodzin oraz jako członków grup rówieśników. Rozdział W podaje w zarysie niektóre konflikty emocjonalne stanowiące problem wychowawczy. Następna część książki, tj. rozdziały od VII do IX; bada proces uczenia się. Rozdział VI zawiera rozważania dotyczące niektórych teorii czy pojęć stanowiących część naszej tradyc ji kulturalnej i warunkujących naszą postawę w życiu codziennym jak również w praktyce szkolnej. Rozdział VII podaje koncepcje uczenia się opracowane przez psychologów. Rozdział IX dotyczy czynników emocjonalnych stanowiących podstawę uczenia się i wpływających na nie. [przypisy: stomatolog zielona góra, dentysta poznań, stomatologia Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta poznań stomatolog zielona góra stomatologia Kraków