Genetyczne podstawy zmniejszonej ekspresji bilirubiny UDP-glukuronosylotransferazy 1 w zespole Gilberta cd

Gru. 4, 2018 by

Dwa amplikony klonowano w odpowiedniej orientacji w miejscach XhoI i Hindlll 5 względem całego regionu kodującego genu lucyferazy świetlika z plazmidu pXP1, w którym brak regionu promotora. Sekwencje nukleotydowe obu

Multidyscyplinarna interwencja mająca na celu zapobieganie readmisji osób w podeszłym wieku z zastoinową niewydolnością serca

Gru. 4, 2018 by

Zastoinowa niewydolność serca jest najczęstszym wskazaniem do hospitalizacji wśród osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat1, a wskaźnik przyjęć do leczenia tej choroby wzrastał progresywnie w ciągu ostatnich dwóch dekad.2

Zapalenie zewnetrznego przewodu sluchowego

Lis. 21, 2018 by

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego (Otitis externa Meatitis ex terna) E tiologia. Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego występuje przeważnie li osób skłonnych do wszelkiego rodzaju chorób skórnych, cierpiących na rozmaite skazy oraz

Wydzielina ta czesto zasycha w strupy

Lis. 21, 2018 by

Częste kąpiele szczególnie w brudnej, wodzie z pozostawieniem wody w zewnętrznym przewodzie słuchowym sprzyja powstawaniu tej choroby. Schorzenie występuje najczęściej w miesiącach letnich i dotyczy osób młodych; rzadko występuje u