TEMATYKA PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ

Gru. 17, 2018 by

TEMATYKA PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ. Pierwsza część książki (rozdziały I-W) jest poświęcona uczącemu się, Rozdział zatytułowany Geneza zachowania się przedstawia niektóre pojęcia dotyczące rozwoju osobowości i motywacji, stanowiące podstawę rozważań w następnych

Rozrusznik serca lub defibrylator bez przerywania leczenia przeciwzakrzepowego AD 8

Gru. 12, 2018 by

Potrzebne są dodatkowe dane z dużych, randomizowanych badań, aby lepiej określić rolę terapii mostkowej w periprocedurze z heparyną. Wytyczne sugerują, że kontynuacja warfaryny w czasie drobnych zabiegów dentystycznych, dermatologicznych lub

Brak wykrywalnej wiremii HIV-1 po zakończeniu leczenia u niemowlęcia AD 5

Gru. 11, 2018 by

W tym scenariuszu powtarzające się pomieszanie lub zanieczyszczenie próbki było mało prawdopodobne. Niestety, próbki kliniczne nie są rutynowo oszczędzane, co wyklucza dalszą ocenę próbek z tych punktów czasowych. Obecna standardowa

Terapie na reumatoidalne zapalenie stawów po niepowodzeniu metotreksatu AD 9

Gru. 9, 2018 by

Jednak obserwowane wskaźniki zmiany były prawie identyczne (27,0% w grupie z potrójnym leczeniem i 26,7% w grupie otrzymującej metanadeksat etanercept), co dodatkowo potwierdziło podobieństwo schematów leczenia. Dwa opublikowane badania, szwedzkie