Genetyczne podstawy zmniejszonej ekspresji bilirubiny UDP-glukuronosylotransferazy 1 w zespole Gilberta cd

Gru. 4, 2018 by

Dwa amplikony klonowano w odpowiedniej orientacji w miejscach XhoI i Hindlll 5 względem całego regionu kodującego genu lucyferazy świetlika z plazmidu pXP1, w którym brak regionu promotora. Sekwencje nukleotydowe obu

Multidyscyplinarna interwencja mająca na celu zapobieganie readmisji osób w podeszłym wieku z zastoinową niewydolnością serca ad 6

Gru. 4, 2018 by

Jednak w grupie leczonej było również mniej ponownych przyjęć z innych przyczyn. Chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna, sugeruje to, że ścisła obserwacja może przynieść dodatkowe korzyści poza zwykłym

Miesaki przelyku

Lis. 20, 2018 by

Wprowadzanie giętkich zgłębników przełykowych w celu rozszerzania światła daje może chwilowo choremu możność lepszego przełykania, sprowadza jednak przeciągłe drażnienie i szybszy rozpad nacieku nowotworowego, wytwarzanie się owrzodzeń i naraża na

Wywiady zebrane od chorego lub jego otoczenia naprowadzaja nas na podejrzenie obecnosci ciala obcego w przelyku.

Lis. 19, 2018 by

Często jednak połknięcie ciał obcych u dzieci bywa niespostrzeżone i dopiero objawy naprowadzają na to lub też przypadkowe prześwietlenie rentgenowskie. Dlatego każde podejrzenie ciała obcego zarówno u dorosłych, jak u