Przed stosowaniem naswietlan radowych i rentgenowskich musimy pamietac o tym, ze w nastepnych dniach czy tygodniach moga wystapic wieksze trudnosci w polykaniu

Wrz. 17, 2019 by

Ciala obce przelyku

Wrz. 16, 2019 by

Ciała obce przełyku stanowią najczęściej przedmioty twarde, małe, które dostają się do przełyku- wraz z połkniętym kęsem pokarmu lub też wskutek trzymania w zębach lub ustach i połknięcia wskutek roztargnienia

Leczenie zlamania kosci lódkowatej

Wrz. 14, 2019 by

Leczenie złamania kości łódkowatej przez unieruchomienie w gipsie nie daje gwarancji całkowitego unieruchomienia i dlatego pozostaje często bez wyniku; natomiast, jak wynika z doświadczenia klinicznego, zespolenie odłamów śrubą lub jeszcze

Nastawienie najlepiej wykonac w znieczuleniu ogólnym

Wrz. 14, 2019 by

Szyne gipsowa dloniowa nakladamy w silnym zgieciu ostatniego czlonka paka

Wrz. 12, 2019 by

Szynę gipsową dłoniową nakładamy w silnym zgięciu ostatniego członka paka. W zwichnięciu końcowego członka kciuka nakładamy opatrunek gipsowy, rękawiczkowy na okres 3 tygodni; w zwichnięciu innych palców przytwierdzamy po nastawieniu

ZLAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO

Wrz. 10, 2019 by

Rozróznienie to jest istotne, poniewaz czesto myli sie ze soba te dwa rodzaje potrzeb

Wrz. 7, 2019 by

Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ często myli się ze sobą te dwa rodzaje potrzeb. Na przykład, gdy mówi się, że dziecko potrzebuje dających satysfakcję kontaktów społecznych, stwierdza się istnienie potrzeby

ZNACZENIE CZYNNIKÓW PERCEPCYJNYCH

Wrz. 6, 2019 by

ZNACZENIE CZYNNIKÓW PERCEPCYJNYCH. Stwierdzamy, że o zachowaniu się dzieci decydują nie tyle warunki, w których one wzrastają, ile sposób, w jaki reagują na te warunki i w jaki je widzą.

Brak wykrywalnej wiremii HIV-1 po zakończeniu leczenia u niemowlęcia

Wrz. 4, 2019 by

Niemowlę urodzone przez kobietę z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1) zaczęło otrzymywać terapię przeciwretrowirusową (ART) 30 godzin po urodzeniu z powodu narażenia na wysokie ryzyko. ART kontynuowano, gdy

Brak wykrywalnej wiremii HIV-1 po zakończeniu leczenia u niemowlęcia AD 5

Wrz. 3, 2019 by

W tym scenariuszu powtarzające się pomieszanie lub zanieczyszczenie próbki było mało prawdopodobne. Niestety, próbki kliniczne nie są rutynowo oszczędzane, co wyklucza dalszą ocenę próbek z tych punktów czasowych. Obecna standardowa