Rozrusznik serca lub defibrylator bez przerywania leczenia przeciwzakrzepowego AD 6

Maj. 15, 2019 by

Wystąpiły istotne różnice w każdym z trzech składników pierwotnego wyniku (Tabela 3). Efekty leczenia były spójne w każdej z siedmiu podgrup (ryc. 2). Drugorzędne wyniki Wyniki wtórne przedstawiono w Tabeli

Terapie na reumatoidalne zapalenie stawów po niepowodzeniu metotreksatu AD 2

Maj. 14, 2019 by

Wszystkie dziewięć czynników biologicznych zatwierdzonych przez Food and Drug Administration 10-20 i kilka kombinacji konwencjonalnych DMARDs21-25 jest bardziej skutecznych niż placebo po dodaniu do metotreksatu w tej populacji, ale najczęściej

Terapie na reumatoidalne zapalenie stawów po niepowodzeniu metotreksatu AD 10

Maj. 12, 2019 by

Nie wiadomo, czy szybsza reakcja na wcześniejszym etapie leczenia przekłada się na długoterminową korzyść. U większości pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają czynną chorobę pomimo leczenia metotreksatem, leczenie metotreksatem

Połączone hamowanie angiotensyny w leczeniu nefropatii cukrzycowej AD 5

Maj. 11, 2019 by

W 2010 r. Wydłużono okres rejestracji do 4,25 lat; utrzymano minimalny okres obserwacji wynoszący 2 lata. Zakładając wyższą (51%) łączną częstość zdarzeń w grupie z monoterapią z dłuższym okresem obserwacji

Dwa wieki neurologii i psychiatrii w czasopiśmie

Maj. 10, 2019 by

Pięćdziesiąt lat temu, gdy kurator Boston Medical Library, Henry Viets, zebrał zestaw najważniejszych artykułów, które zostały opublikowane w pierwszym i półwiecznym dzienniku medycyny New England Journal, 10 z 20 związanych

The Perpetual Challenge of Infectious Diseases czesc 4

Maj. 8, 2019 by

W ciągu następnych 135 lat szerokie spektrum szczepionek i antybiotyków, a ostatnio także środków przeciwwirusowych uratowało setki milionów istnień ludzkich, znacznie przedłużyło ludzką długość życia i zmniejszyło niewyobrażalne cierpienie. Niezaprzeczalnie

The Perpetual Challenge of Infectious Diseases cd

Maj. 8, 2019 by

Rzeczywiście, wiele ludzkich chorób zakaźnych wydaje się mieć wzorce ewolucji, czasami rozgrywane przez tysiące lat, w których po raz pierwszy pojawiają się i powodują epidemie lub pandemie, stają się niestabilnie

The Perpetual Challenge of Infectious Diseases

Maj. 8, 2019 by

Wśród wielu wyzwań zdrowotnych choroby zakaźne wyróżniają się zdolnością do głębokiego oddziaływania na gatunek ludzki. Wielkie pandemie i lokalne epidemie wpłynęły na przebieg wojen, zdeterminowały losy narodów i imperiów i

Wyzwania związane z zarządzaniem w globalnym zdrowiu cd

Maj. 6, 2019 by

W ostatnim dziesięcioleciu w systemie doszło do eksplozji demograficznej, a obecnie istnieje ponad 175 inicjatyw, funduszy, agencji i donatorów30. Aby sprawa była jeszcze bardziej złożona, na zdrowie w coraz większym

Lekarze, pacjenci i prawnicy – dwa wieki prawa zdrowia czesc 4

Maj. 6, 2019 by

Niezależnie od tego doniesiono, że w latach 1845-1861 lekarze byli naprawdę zaniepokojeni wzrostem liczby skarg o nadużycia , a komunikat z 1850 r. Do Massachusetts Medical Society odnosił się do