Posted by on 11 listopada 2018

SYSTEM POTRZEB PODSTAWOWYCH. Dążąc do opisania i zrozumienia tych sił, które nazwaliśmy silami wewnętrznymi, psychologowie stworzyli cały szereg teorii i pojęć. Jedną z szeroko rozpowszechnionych interpretacji jest system potrzeb podstawowych opracowany przez A. H. Masłowa. Masłow określił potrzeby podstawowe i uszeregował je według pewnej hierarchii – od najbardziej podstawowych, biologicznych do najbardziej zaawansowanych, społecznych. Autor niniejszej książki zmodyfikował pierwotną listę potrzeb Masłowa tak, aby mieściła się ona w szerszym i więcej obejmującym systemie. W systemie tym na pierwszym pod względem znaczenia poziomie umieszczono najbardziej podstawowe potrzeby cielesne, jak potrzebę pokarmu i wody, potrzeby wydzielania, oddychania itp. Na drugim poziomie znajdują się potrzeby dotyczące bezpieczeństwa ciała: unikanie fizycznego niebezpieczeństwa. Potrzeba miłości jest dla istot ludzkich, potrzebą bardzo silną i podstawową. Ren e Spitz stwierdza w swoich badaniach nad dziećmi wychowywanymi przez instytucje, że bez miłości: dzieci przestają rozwijać się normalnie, a nawet może im zbraknąć chęci do życia. Dlatego też miłość umieszczamy na trzecim poziomie, bezpośrednio po potrzebach związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem strony fizycznej jednostki. [patrz też: co leczy neurolog, licznik trzeźwości, dyżury aptek krotoszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: co leczy neurolog dyżury aptek krotoszyn licznik trzeźwości

Posted by on 11 listopada 2018

SYSTEM POTRZEB PODSTAWOWYCH. Dążąc do opisania i zrozumienia tych sił, które nazwaliśmy silami wewnętrznymi, psychologowie stworzyli cały szereg teorii i pojęć. Jedną z szeroko rozpowszechnionych interpretacji jest system potrzeb podstawowych opracowany przez A. H. Masłowa. Masłow określił potrzeby podstawowe i uszeregował je według pewnej hierarchii – od najbardziej podstawowych, biologicznych do najbardziej zaawansowanych, społecznych. Autor niniejszej książki zmodyfikował pierwotną listę potrzeb Masłowa tak, aby mieściła się ona w szerszym i więcej obejmującym systemie. W systemie tym na pierwszym pod względem znaczenia poziomie umieszczono najbardziej podstawowe potrzeby cielesne, jak potrzebę pokarmu i wody, potrzeby wydzielania, oddychania itp. Na drugim poziomie znajdują się potrzeby dotyczące bezpieczeństwa ciała: unikanie fizycznego niebezpieczeństwa. Potrzeba miłości jest dla istot ludzkich, potrzebą bardzo silną i podstawową. Ren e Spitz stwierdza w swoich badaniach nad dziećmi wychowywanymi przez instytucje, że bez miłości: dzieci przestają rozwijać się normalnie, a nawet może im zbraknąć chęci do życia. Dlatego też miłość umieszczamy na trzecim poziomie, bezpośrednio po potrzebach związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem strony fizycznej jednostki. [patrz też: co leczy neurolog, licznik trzeźwości, dyżury aptek krotoszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: co leczy neurolog dyżury aptek krotoszyn licznik trzeźwości