Posted by on 12 listopada 2018

SIŁY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. Zachowanie się można pojmować jako produkt działania sil: sił wewnątrz jednostki ludzkiej i sił na zewnątrz niej. Czasami jednostka zostaje – w sensie dosłownym lub przenośnym – popchnięta do danego czynu, czasami zaś istnieje w niej samej uczucie, które pcha ją do dokonania tego czynu; najprawdopodobniej jednak cokolwiek jednostka czyni, jest wynikiem gry i wzajemnego oddziaływania wielu sił, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przez siły wewnętrzne rozumiemy potrzeby, odczuwane braki, lęki, zainteresowania, poczucie winy itp. Do sił zewnętrznych zaliczamy – wymagania ze strony społeczeństwa, nagrody, niebezpieczeństwa, groźby, nadzieje innych ludzi itp. Często trudno powiedzieć, gdzie się kończy nacisk wewnętrzny a gdzie zaczyna nacisk zewnętrzny; różnice między siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą nie być ani bardzo znaczne, ani wyraźnie występujące. Wszystkie siły w pewnym stopniu są zar wno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na przykład pani Everett zwraca uwagę Dorze Smiley że pierwszoklasiści nie powinni szeptać między sobą, kiedy mówi nauczycielka. [podobne: fizjoterapia po niemiecku, lekarze medycyny pracy, dyżury aptek gostyń ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek gostyń fizjoterapia po niemiecku lekarze medycyny pracy

Posted by on 12 listopada 2018

SIŁY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. Zachowanie się można pojmować jako produkt działania sil: sił wewnątrz jednostki ludzkiej i sił na zewnątrz niej. Czasami jednostka zostaje – w sensie dosłownym lub przenośnym – popchnięta do danego czynu, czasami zaś istnieje w niej samej uczucie, które pcha ją do dokonania tego czynu; najprawdopodobniej jednak cokolwiek jednostka czyni, jest wynikiem gry i wzajemnego oddziaływania wielu sił, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przez siły wewnętrzne rozumiemy potrzeby, odczuwane braki, lęki, zainteresowania, poczucie winy itp. Do sił zewnętrznych zaliczamy – wymagania ze strony społeczeństwa, nagrody, niebezpieczeństwa, groźby, nadzieje innych ludzi itp. Często trudno powiedzieć, gdzie się kończy nacisk wewnętrzny a gdzie zaczyna nacisk zewnętrzny; różnice między siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą nie być ani bardzo znaczne, ani wyraźnie występujące. Wszystkie siły w pewnym stopniu są zar wno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na przykład pani Everett zwraca uwagę Dorze Smiley że pierwszoklasiści nie powinni szeptać między sobą, kiedy mówi nauczycielka. [podobne: fizjoterapia po niemiecku, lekarze medycyny pracy, dyżury aptek gostyń ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek gostyń fizjoterapia po niemiecku lekarze medycyny pracy