Posted by on 11 marca 2018

SIŁY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. Zachowanie się można pojmować jako produkt działania sil: sił wewnątrz jednostki ludzkiej i sił na zewnątrz niej. Czasami jednostka zostaje – w sensie dosłownym lub przenośnym – popchnięta do danego czynu, czasami zaś istnieje w niej samej uczucie, które pcha ją do dokonania tego czynu; najprawdopodobniej jednak cokolwiek jednostka czyni, jest wynikiem gry i wzajemnego oddziaływania wielu sił, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przez „siły wewnętrzne” rozumiemy potrzeby, odczuwane braki, lęki, zainteresowania, poczucie winy itp. Do „sił zewnętrznych” zaliczamy – wymagania ze strony społeczeństwa, nagrody, niebezpieczeństwa, groźby, nadzieje innych ludzi itp. Często trudno powiedzieć, gdzie się kończy nacisk wewnętrzny a gdzie zaczyna nacisk zewnętrzny; różnice między siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą nie być ani bardzo znaczne, ani wyraźnie występujące. Wszystkie siły w pewnym stopniu są zar wno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na przykład pani Everett zwraca uwagę Dorze Smiley że pierwszoklasiści nie powinni szeptać między sobą, kiedy mówi nauczycielka. [podobne: gabinety stomatologiczne, ortodonta wrocław, dentysta poznań ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: dentysta poznań gabinety stomatologiczne ortodonta wrocław

Posted by on 11 marca 2018

SIŁY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. Zachowanie się można pojmować jako produkt działania sil: sił wewnątrz jednostki ludzkiej i sił na zewnątrz niej. Czasami jednostka zostaje – w sensie dosłownym lub przenośnym – popchnięta do danego czynu, czasami zaś istnieje w niej samej uczucie, które pcha ją do dokonania tego czynu; najprawdopodobniej jednak cokolwiek jednostka czyni, jest wynikiem gry i wzajemnego oddziaływania wielu sił, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przez „siły wewnętrzne” rozumiemy potrzeby, odczuwane braki, lęki, zainteresowania, poczucie winy itp. Do „sił zewnętrznych” zaliczamy – wymagania ze strony społeczeństwa, nagrody, niebezpieczeństwa, groźby, nadzieje innych ludzi itp. Często trudno powiedzieć, gdzie się kończy nacisk wewnętrzny a gdzie zaczyna nacisk zewnętrzny; różnice między siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą nie być ani bardzo znaczne, ani wyraźnie występujące. Wszystkie siły w pewnym stopniu są zar wno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na przykład pani Everett zwraca uwagę Dorze Smiley że pierwszoklasiści nie powinni szeptać między sobą, kiedy mówi nauczycielka. [podobne: gabinety stomatologiczne, ortodonta wrocław, dentysta poznań ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: dentysta poznań gabinety stomatologiczne ortodonta wrocław

SimpleShift from ThemeShift - WordPress