Posted by on 4 września 2019

Wystąpiły istotne różnice w każdym z trzech składników pierwotnego wyniku (Tabela 3). Efekty leczenia były spójne w każdej z siedmiu podgrup (ryc. 2). Drugorzędne wyniki
Wyniki wtórne przedstawiono w Tabeli 3. Nie było żadnych zdarzeń zatorowych w grupie mostkującej heparynę. Dwóch pacjentów z grupy kontynuującej warfarynę miało epizody zatorowe; u obydwu pacjentów występowało migotanie przedsionków o niezastawkowym przebiegu i wysokie ryzyko udaru, określone podczas zapisywania zgodnie z wynikiem CHADS2 (wskaźnik ryzyka udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków, z ocenami od 0 do 6 i wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko wystąpienia udaru uderzenie). Udar mózgu w prawym płacie potylicznym wystąpił 2 dni po zabiegu u 89-letniej kobiety z wynikiem CHADS2 5 i INR 1,2 w dniu operacji. Przejściowy atak niedokrwienny wystąpił 2 dni po operacji u 88-letniej kobiety z wynikiem CHADS2 4 i INR 1,0 w dniu operacji. U obydwu pacjentów INR terapeutyczny nie był zamierzony.
Wystąpił jeden epizod tamponady serca wymagającej perikardiocentezji w grupie mostkującej heparynę. Sześciu pacjentów w grupie mostkującej heparynę (1,8%) i dwóch w grupie kontynuującej warfarynę (0,6%) miało infekcje związane z układem urządzenia (P = 0,17). U wszystkich ośmiu pacjentów zakażenie wymagało całkowitego ekstrakcji systemu. W porównaniu z pacjentami z grupy mostkujących heparynę ci z grupy kontynuującej warfarynę zgłaszali większą satysfakcję z leczenia okołooperacyjnego terapii przeciwzakrzepowej, ale nie było znaczących różnic w jakości życia ani wynikach z bólu okołooperacyjnego (Tabela S1 w Dodatku Dodatek).
Zgony
Były cztery zgony, wszystkie występujące w grupie kontynuującej warfarynę (P = 0,12). Trzech pacjentów zmarło przed zabiegiem operacyjnym: jeden pacjent zmarł nagle z powodu przyczyny sercowej w oczekiwaniu na planową operację w celu zmiany generatora tętna, jeden pacjent zmarł po rozpoznaniu przerzutowego raka trzustki, a implantacja urządzenia została anulowana, a jeden pacjent zmarł z powodu krwotoku śródotrzewnowego po paracentezy (INR, 1,3). Czwarty pacjent zmarł w końcowej fazie niewydolności serca 10 dni po operacji.
Klinicznie istotny krwiak
Trzy czynniki ryzyka miały niezależną wartość predykcyjną dla rozwoju klinicznie istotnego krwiaka kieszonkowego urządzenia: losowe przypisanie do kontynuowanej warfaryny (względne ryzyko, 0,16, 95% CI, 0,08 do 0,32, P <0,001), cukrzyca (względne ryzyko, 0,48; 95% CI, 0,26 do 0,86, P = 0,01) i użycie aspiryny (względne ryzyko, 2,04; 95% CI; 1,19 do 3,48; P = 0,01) (Tabela S4 i S5 w Dodatku uzupełniającym). U pacjentów z krwiakami wystąpił znaczny wzrost bólu okołooperacyjnego i znaczne obniżenie jakości życia [podobne: odczyn lateksowy, asamax cena, tribiotyk maść ]

 1. Stefan
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do endodoncja[…]

 2. 101
  19 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 3. Wojciech
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie raka[…]

 4. Nightmare King
  23 stycznia 2019

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena odczyn lateksowy tribiotyk maść

Posted by on 4 września 2019

Wystąpiły istotne różnice w każdym z trzech składników pierwotnego wyniku (Tabela 3). Efekty leczenia były spójne w każdej z siedmiu podgrup (ryc. 2). Drugorzędne wyniki
Wyniki wtórne przedstawiono w Tabeli 3. Nie było żadnych zdarzeń zatorowych w grupie mostkującej heparynę. Dwóch pacjentów z grupy kontynuującej warfarynę miało epizody zatorowe; u obydwu pacjentów występowało migotanie przedsionków o niezastawkowym przebiegu i wysokie ryzyko udaru, określone podczas zapisywania zgodnie z wynikiem CHADS2 (wskaźnik ryzyka udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków, z ocenami od 0 do 6 i wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko wystąpienia udaru uderzenie). Udar mózgu w prawym płacie potylicznym wystąpił 2 dni po zabiegu u 89-letniej kobiety z wynikiem CHADS2 5 i INR 1,2 w dniu operacji. Przejściowy atak niedokrwienny wystąpił 2 dni po operacji u 88-letniej kobiety z wynikiem CHADS2 4 i INR 1,0 w dniu operacji. U obydwu pacjentów INR terapeutyczny nie był zamierzony.
Wystąpił jeden epizod tamponady serca wymagającej perikardiocentezji w grupie mostkującej heparynę. Sześciu pacjentów w grupie mostkującej heparynę (1,8%) i dwóch w grupie kontynuującej warfarynę (0,6%) miało infekcje związane z układem urządzenia (P = 0,17). U wszystkich ośmiu pacjentów zakażenie wymagało całkowitego ekstrakcji systemu. W porównaniu z pacjentami z grupy mostkujących heparynę ci z grupy kontynuującej warfarynę zgłaszali większą satysfakcję z leczenia okołooperacyjnego terapii przeciwzakrzepowej, ale nie było znaczących różnic w jakości życia ani wynikach z bólu okołooperacyjnego (Tabela S1 w Dodatku Dodatek).
Zgony
Były cztery zgony, wszystkie występujące w grupie kontynuującej warfarynę (P = 0,12). Trzech pacjentów zmarło przed zabiegiem operacyjnym: jeden pacjent zmarł nagle z powodu przyczyny sercowej w oczekiwaniu na planową operację w celu zmiany generatora tętna, jeden pacjent zmarł po rozpoznaniu przerzutowego raka trzustki, a implantacja urządzenia została anulowana, a jeden pacjent zmarł z powodu krwotoku śródotrzewnowego po paracentezy (INR, 1,3). Czwarty pacjent zmarł w końcowej fazie niewydolności serca 10 dni po operacji.
Klinicznie istotny krwiak
Trzy czynniki ryzyka miały niezależną wartość predykcyjną dla rozwoju klinicznie istotnego krwiaka kieszonkowego urządzenia: losowe przypisanie do kontynuowanej warfaryny (względne ryzyko, 0,16, 95% CI, 0,08 do 0,32, P <0,001), cukrzyca (względne ryzyko, 0,48; 95% CI, 0,26 do 0,86, P = 0,01) i użycie aspiryny (względne ryzyko, 2,04; 95% CI; 1,19 do 3,48; P = 0,01) (Tabela S4 i S5 w Dodatku uzupełniającym). U pacjentów z krwiakami wystąpił znaczny wzrost bólu okołooperacyjnego i znaczne obniżenie jakości życia [podobne: odczyn lateksowy, asamax cena, tribiotyk maść ]

 1. Stefan
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do endodoncja[…]

 2. 101
  19 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 3. Wojciech
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie raka[…]

 4. Nightmare King
  23 stycznia 2019

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena odczyn lateksowy tribiotyk maść