Posted by on 5 września 2019

Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Wyniki
Badaj pacjentów
Rysunek 1. Rycina 1. Rekrutacja i badanie kontrolne. Łącznie w okresie od października 2009 r. Do lutego 2013 r. Zarejestrowano 681 pacjentów. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zaleciła przerwanie badania w drugiej analizie okresowej z wyprzedzeniem, 27 lutego 2013 r. Wszyscy pacjenci, którzy przed tą datą przeszli zarówno randomizację, jak i zabiegi chirurgiczne, byli przestrzegani aż do zakończenia badania.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na poziomie wyjściowym. Dane dotyczące 668 pacjentów zostały przeanalizowane przez Radę ds. Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa w drugiej analizowanej wcześniejszej analizie okresowej, 27 lutego 2013 r., Kiedy to zarząd zalecił przerwanie badania. Wszyscy pacjenci, którzy przed tą datą przeszli zarówno randomizację, jak i operację urządzenia, byli przestrzegani aż do zakończenia badania. Dlatego przekazujemy dane dotyczące 681 pacjentów włączonych do badania od października 2009 r. Do lutego 2013 r. Szczegóły dotyczące rejestracji i obserwacji są przedstawione na rycinie 1. Podstawowe parametry kliniczne i demograficzne pacjentów były podobne w obu grupach (tabela 1).
Chirurgia urządzenia i okołooperacyjna antykoagulacja
Tabela 2. Tabela 2. Szczegóły operacyjne. Operacyjną terapię mostkową przeprowadzono z użyciem heparyny drobnocząsteczkowej (89,0% pacjentów), dożylnej heparyny (w 10,7%) lub obu (w 0,3%). Pooperacyjną terapię mostkową przeprowadzono przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej (82,2% pacjentów), dożylnej heparyny (w 15,9%) lub obu (w 1,9%). Mediana INR w dniu zabiegu wynosiła 1,2 (zakres międzykwartylowy, 1,1 do 1,3) w grupie mostkujących heparynę i 2,3 (zakres międzykwartyla- nowy, 2,0 do 2,6) w grupie z kontynuacją warfaryny (P <0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w jakichkolwiek innych zmiennych okołooperacyjnych (tabela 2).
Operacja została odroczona u ośmiu pacjentów w grupie kontynuującej warfarynę z powodu INR supraterapeutycznego w dniu operacji (średnia wartość [. SD] INR, 3,9 . 0,4). W grupie mostkujących heparynę operację odłożono na trzech pacjentów (P = 0,27); u dwóch pacjentów wystąpiły wartości INR powyżej 1,9 i 2,8, a terapia pomostowa u jednego pacjenta nie została przerwana zgodnie z protokołem.
Główny wynik
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pierwotne i wtórne. Rysunek 2. Rycina 2. Analiza podgrupy klinicznie znaczących krwinek z kieszonką urządzenia. Wskaźniki i 95-procentowe przedziały ufności są przedstawione dla pierwotnego wyniku klinicznie istotnego krwiaka kieszonkowego urządzenia w każdej podgrupie . ICD oznacza wszczepialny kardiowerter-defibrylator.
Pierwotny wynik wystąpił u 12 z 343 pacjentów (3,5%) w grupie kontynuującej warfarynę w porównaniu z 54 z 338 (16,0%) w grupie mostkującej heparynę (ryzyko względne, 0,19, przedział ufności 95% (CI), 0,10 do 0,36; P <0,001) [patrz też: asamax cena, multimed lublin, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Hubert
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: loża laminarna[…]

 2. Łucja
  15 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

 3. Mad Rascal
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stanazolol stanabol[…]

 4. Radosław
  19 stycznia 2019

  same kremy nie dawały rady

 5. Mr. Spy
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia igłowa warszawa[…]

 6. Kordian
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena multimed lublin zuzanna maksymiuk instagram

Posted by on 5 września 2019

Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Wyniki
Badaj pacjentów
Rysunek 1. Rycina 1. Rekrutacja i badanie kontrolne. Łącznie w okresie od października 2009 r. Do lutego 2013 r. Zarejestrowano 681 pacjentów. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zaleciła przerwanie badania w drugiej analizie okresowej z wyprzedzeniem, 27 lutego 2013 r. Wszyscy pacjenci, którzy przed tą datą przeszli zarówno randomizację, jak i zabiegi chirurgiczne, byli przestrzegani aż do zakończenia badania.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na poziomie wyjściowym. Dane dotyczące 668 pacjentów zostały przeanalizowane przez Radę ds. Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa w drugiej analizowanej wcześniejszej analizie okresowej, 27 lutego 2013 r., Kiedy to zarząd zalecił przerwanie badania. Wszyscy pacjenci, którzy przed tą datą przeszli zarówno randomizację, jak i operację urządzenia, byli przestrzegani aż do zakończenia badania. Dlatego przekazujemy dane dotyczące 681 pacjentów włączonych do badania od października 2009 r. Do lutego 2013 r. Szczegóły dotyczące rejestracji i obserwacji są przedstawione na rycinie 1. Podstawowe parametry kliniczne i demograficzne pacjentów były podobne w obu grupach (tabela 1).
Chirurgia urządzenia i okołooperacyjna antykoagulacja
Tabela 2. Tabela 2. Szczegóły operacyjne. Operacyjną terapię mostkową przeprowadzono z użyciem heparyny drobnocząsteczkowej (89,0% pacjentów), dożylnej heparyny (w 10,7%) lub obu (w 0,3%). Pooperacyjną terapię mostkową przeprowadzono przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej (82,2% pacjentów), dożylnej heparyny (w 15,9%) lub obu (w 1,9%). Mediana INR w dniu zabiegu wynosiła 1,2 (zakres międzykwartylowy, 1,1 do 1,3) w grupie mostkujących heparynę i 2,3 (zakres międzykwartyla- nowy, 2,0 do 2,6) w grupie z kontynuacją warfaryny (P <0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w jakichkolwiek innych zmiennych okołooperacyjnych (tabela 2).
Operacja została odroczona u ośmiu pacjentów w grupie kontynuującej warfarynę z powodu INR supraterapeutycznego w dniu operacji (średnia wartość [. SD] INR, 3,9 . 0,4). W grupie mostkujących heparynę operację odłożono na trzech pacjentów (P = 0,27); u dwóch pacjentów wystąpiły wartości INR powyżej 1,9 i 2,8, a terapia pomostowa u jednego pacjenta nie została przerwana zgodnie z protokołem.
Główny wynik
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pierwotne i wtórne. Rysunek 2. Rycina 2. Analiza podgrupy klinicznie znaczących krwinek z kieszonką urządzenia. Wskaźniki i 95-procentowe przedziały ufności są przedstawione dla pierwotnego wyniku klinicznie istotnego krwiaka kieszonkowego urządzenia w każdej podgrupie . ICD oznacza wszczepialny kardiowerter-defibrylator.
Pierwotny wynik wystąpił u 12 z 343 pacjentów (3,5%) w grupie kontynuującej warfarynę w porównaniu z 54 z 338 (16,0%) w grupie mostkującej heparynę (ryzyko względne, 0,19, przedział ufności 95% (CI), 0,10 do 0,36; P <0,001) [patrz też: asamax cena, multimed lublin, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Hubert
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: loża laminarna[…]

 2. Łucja
  15 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

 3. Mad Rascal
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stanazolol stanabol[…]

 4. Radosław
  19 stycznia 2019

  same kremy nie dawały rady

 5. Mr. Spy
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia igłowa warszawa[…]

 6. Kordian
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena multimed lublin zuzanna maksymiuk instagram