Posted by on 5 września 2019

Operacja urządzenia obejmowała implantację nowego urządzenia, zmianę generatora impulsów, wymianę ołowiu lub zmianę kieszeni. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury badania
Kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do kontynuacji leczenia warfaryną lub terapii pomostowej z użyciem heparyny. Randomizację przeprowadzono przy użyciu zamkniętych, nieprzejrzystych, ponumerowanych kolejno kopert i losowo dobranych bloków o wielkości od czterech do sześciu i poddano stratyfikacji zgodnie z centrum klinicznym.
W grupie kontynuujących leczenie warfaryną, międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) w dniu operacji miał na celu 3,0 lub mniej, z wyjątkiem pacjentów z jedną lub większą liczbą zastawek mechanicznych, dla których dopuszczono INR w wysokości 3,5 lub mniejszej. Pacjenci z grupy mostków heparynowych zaprzestali leczenia warfaryną na 5 dni przed zabiegiem i zaczęli otrzymywać pełne dawki terapeutyczne heparyny drobnocząsteczkowej lub dożylnej heparyny na 3 dni przed zabiegiem.
W przypadku pacjentów otrzymujących terapię pomostową z heparyną drobnocząsteczkową, ostatnią dawkę podano rano w dniu poprzedzającym zabieg (tj.> 24 godziny przed zabiegiem). W przypadku pacjentów poddawanych terapii pomostowej z dożylną heparyną, infuzję przerywano co najmniej 4 godziny przed operacją. Podawanie heparyny rozpoczęto ponownie 24 godziny po zabiegu i kontynuowano, aż osiągnięto terapeutyczny INR. Pełne szczegóły protokołu mostkowania heparyny znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Klopidogrel został zatrzymany na 5 dni przed zabiegiem u pacjentów, którzy przeszli implantację stentu z gołego metalu ponad rok wcześniej. Kontynuowano klopidogrel u pacjentów z niedawno implantowanymi stentami z gołym metalem oraz u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki. Czas wznowienia leczenia klopidogrelem po operacji urządzenia był według uznania lekarza. Aspirynę kontynuowano u wszystkich pacjentów.
Pacjenci wiedzieli o przypisanym leczeniu; oślepienie nie było możliwe z powodu bardzo odmiennego charakteru dwóch zabiegów. Aby upewnić się, że badacze nie byli świadomi zadań związanych z nauką, każde centrum było zobowiązane do zidentyfikowania dwóch zespołów opieki nad pacjentami. Każdy zespół składał się z jednego lub więcej koordynatorów badań i jednego lub więcej lekarzy. Jeden zespół posiadał wiedzę na temat zadań leczenia i był odpowiedzialny za wszczepienie urządzenia oraz monitorowanie programowania i funkcji, ale nie dopuszczono żadnego udziału w ocenie lub leczeniu krwiaka z kieszeni urządzenia. Drugi zespół, który nie znał zadań związanych z leczeniem, był odpowiedzialny za monitorowanie rany chirurgicznej podczas pierwszej hospitalizacji, w okresie 1-2 tygodni obserwacji oraz podczas wizyt szpitalnych lub późniejszych przyjęć oraz w celu diagnozy i podejmowania wszelkich decyzji dotyczących leczenia. zarządzanie krwiakami kieszonek urządzenia
[patrz też: odczyn lateksowy biała, odczyn lateksowy, odwapnienie kości ]

 1. Kornel
  15 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 2. Rafał
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dobry stomatolog[…]

 3. Maja
  19 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 4. Tacklebox
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteka internetowa[…]

 5. Adam
  23 stycznia 2019

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: odczyn lateksowy odwapnienie kości połeć gorlice

Posted by on 5 września 2019

Operacja urządzenia obejmowała implantację nowego urządzenia, zmianę generatora impulsów, wymianę ołowiu lub zmianę kieszeni. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury badania
Kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do kontynuacji leczenia warfaryną lub terapii pomostowej z użyciem heparyny. Randomizację przeprowadzono przy użyciu zamkniętych, nieprzejrzystych, ponumerowanych kolejno kopert i losowo dobranych bloków o wielkości od czterech do sześciu i poddano stratyfikacji zgodnie z centrum klinicznym.
W grupie kontynuujących leczenie warfaryną, międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) w dniu operacji miał na celu 3,0 lub mniej, z wyjątkiem pacjentów z jedną lub większą liczbą zastawek mechanicznych, dla których dopuszczono INR w wysokości 3,5 lub mniejszej. Pacjenci z grupy mostków heparynowych zaprzestali leczenia warfaryną na 5 dni przed zabiegiem i zaczęli otrzymywać pełne dawki terapeutyczne heparyny drobnocząsteczkowej lub dożylnej heparyny na 3 dni przed zabiegiem.
W przypadku pacjentów otrzymujących terapię pomostową z heparyną drobnocząsteczkową, ostatnią dawkę podano rano w dniu poprzedzającym zabieg (tj.> 24 godziny przed zabiegiem). W przypadku pacjentów poddawanych terapii pomostowej z dożylną heparyną, infuzję przerywano co najmniej 4 godziny przed operacją. Podawanie heparyny rozpoczęto ponownie 24 godziny po zabiegu i kontynuowano, aż osiągnięto terapeutyczny INR. Pełne szczegóły protokołu mostkowania heparyny znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Klopidogrel został zatrzymany na 5 dni przed zabiegiem u pacjentów, którzy przeszli implantację stentu z gołego metalu ponad rok wcześniej. Kontynuowano klopidogrel u pacjentów z niedawno implantowanymi stentami z gołym metalem oraz u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki. Czas wznowienia leczenia klopidogrelem po operacji urządzenia był według uznania lekarza. Aspirynę kontynuowano u wszystkich pacjentów.
Pacjenci wiedzieli o przypisanym leczeniu; oślepienie nie było możliwe z powodu bardzo odmiennego charakteru dwóch zabiegów. Aby upewnić się, że badacze nie byli świadomi zadań związanych z nauką, każde centrum było zobowiązane do zidentyfikowania dwóch zespołów opieki nad pacjentami. Każdy zespół składał się z jednego lub więcej koordynatorów badań i jednego lub więcej lekarzy. Jeden zespół posiadał wiedzę na temat zadań leczenia i był odpowiedzialny za wszczepienie urządzenia oraz monitorowanie programowania i funkcji, ale nie dopuszczono żadnego udziału w ocenie lub leczeniu krwiaka z kieszeni urządzenia. Drugi zespół, który nie znał zadań związanych z leczeniem, był odpowiedzialny za monitorowanie rany chirurgicznej podczas pierwszej hospitalizacji, w okresie 1-2 tygodni obserwacji oraz podczas wizyt szpitalnych lub późniejszych przyjęć oraz w celu diagnozy i podejmowania wszelkich decyzji dotyczących leczenia. zarządzanie krwiakami kieszonek urządzenia
[patrz też: odczyn lateksowy biała, odczyn lateksowy, odwapnienie kości ]

 1. Kornel
  15 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 2. Rafał
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dobry stomatolog[…]

 3. Maja
  19 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 4. Tacklebox
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteka internetowa[…]

 5. Adam
  23 stycznia 2019

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: odczyn lateksowy odwapnienie kości połeć gorlice