Posted by on 8 września 2019

Psycholog zajmuje się trzema aspektami wychowania: uczącym się, procesem uczenia się i sytuacją uczenia się. Wszystkie trzy czynniki pozostają ze sobą we wzajemnych związkach, ale nauczyciel – chcąc zdobyć zrozumienie tego, co się dzieje w klasie – musi pamiętać o każdym z nich. Wśród nauczycieli istnieje tendencja do zbyt jednostronnego zajmowania się sytuacją uczenia się z pominięciem uczącego się i procesu uczenia się. Rozumienie zachowania się dzieci jest podstawowym warunkiem efektywnego nauczania. Rozumienie – to dostrzeganie związków niewidocznych od pierwszego rzutu oka, umiejętność tłumaczenia procesów w różnych: aspektach i układach odniesienia, uświadamianie sobie istotnych czynników i rozbudzanie wrażliwości na nie, to wreszcie umiejętność wysnuwania możliwie trafnych przypuszczeń dotyczących zachowania się. Nie rozumiejąc zachowania się dzieci nauczyciel może łatwo zbłądzić: będzie reagować na zachowanie się dzieci biorąc pod uwagę skutki, których sam doświadcza, a nie źródło zachowania się czy inne jego istotne aspekty. Pracownia psychologiczna i klasa były niegdyś głównym źródłem danych, jakie otrzymywał psycholog. Odgrywają one nadal ważną rolę w jego pracy badawczej. Ponieważ jednak powszechnie przyjęto znacznie szersze pojmowanie uczenia się, zakres działalności psychologa, wychowawczego rozszerzył się przez włączenie badań – przeprowadzonych przez pracowników na polu zdrowia psychicznego, specjalistów od testów i pomiarów, psychologów społecznych, socjologów, antropologów kultury i teoretyków wychowania. Głównym źródłem danych są jednak sami nauczyciele, jako że ich uwagi, zapytania, wysuwane przez nich zagadnienia i próby własnych rozwiązań przyczyniają się do podejmowania niezliczonych prac badawczych. [podobne: multimed lublin, narkolepsja objawy, szczepionka hexacima ]

 1. Bowler
  15 stycznia 2019

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 2. Remigiusz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: pracownia emg[…]

 3. Junkyard Dog
  19 stycznia 2019

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 4. Milan
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Restauracja Warszawa[…]

 5. Mr. Wholesome
  23 stycznia 2019

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Powiązane tematy z artykułem: multimed lublin narkolepsja objawy szczepionka hexacima

Posted by on 8 września 2019

Psycholog zajmuje się trzema aspektami wychowania: uczącym się, procesem uczenia się i sytuacją uczenia się. Wszystkie trzy czynniki pozostają ze sobą we wzajemnych związkach, ale nauczyciel – chcąc zdobyć zrozumienie tego, co się dzieje w klasie – musi pamiętać o każdym z nich. Wśród nauczycieli istnieje tendencja do zbyt jednostronnego zajmowania się sytuacją uczenia się z pominięciem uczącego się i procesu uczenia się. Rozumienie zachowania się dzieci jest podstawowym warunkiem efektywnego nauczania. Rozumienie – to dostrzeganie związków niewidocznych od pierwszego rzutu oka, umiejętność tłumaczenia procesów w różnych: aspektach i układach odniesienia, uświadamianie sobie istotnych czynników i rozbudzanie wrażliwości na nie, to wreszcie umiejętność wysnuwania możliwie trafnych przypuszczeń dotyczących zachowania się. Nie rozumiejąc zachowania się dzieci nauczyciel może łatwo zbłądzić: będzie reagować na zachowanie się dzieci biorąc pod uwagę skutki, których sam doświadcza, a nie źródło zachowania się czy inne jego istotne aspekty. Pracownia psychologiczna i klasa były niegdyś głównym źródłem danych, jakie otrzymywał psycholog. Odgrywają one nadal ważną rolę w jego pracy badawczej. Ponieważ jednak powszechnie przyjęto znacznie szersze pojmowanie uczenia się, zakres działalności psychologa, wychowawczego rozszerzył się przez włączenie badań – przeprowadzonych przez pracowników na polu zdrowia psychicznego, specjalistów od testów i pomiarów, psychologów społecznych, socjologów, antropologów kultury i teoretyków wychowania. Głównym źródłem danych są jednak sami nauczyciele, jako że ich uwagi, zapytania, wysuwane przez nich zagadnienia i próby własnych rozwiązań przyczyniają się do podejmowania niezliczonych prac badawczych. [podobne: multimed lublin, narkolepsja objawy, szczepionka hexacima ]

 1. Bowler
  15 stycznia 2019

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 2. Remigiusz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: pracownia emg[…]

 3. Junkyard Dog
  19 stycznia 2019

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 4. Milan
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Restauracja Warszawa[…]

 5. Mr. Wholesome
  23 stycznia 2019

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Powiązane tematy z artykułem: multimed lublin narkolepsja objawy szczepionka hexacima