Posted by on 16 września 2018

Potrzebę tlenu można zaspokoić tylko przez oddychanie powietrzem zawierającym tlen, ale zaspokojenie potrzeby zajmowania pewnej pozycji w społeczeństwie można uzyskać przy pomocy takich symbolicznych środków, jak wybór na przewodniczącego samorządu klasowego, posiadanie tej samej liczby kaszmirowych swetrów, co inne dziewczynki, umiejętność tańczenia mambo, czy przyjęcie do wyższej uczelni. Potrzeby zamieszczone na wyższym, czy też abstrakcyjnym krańcu hierarchii stawiają większe wymagania, jeśli chodzi o dojrzałość i inteligencję jednostek. Zdobycie pracy i utrzymanie się przy niej jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym niż zakochanie się czy też zaśnięcie, chociaż przy naszej z wielką szybkością rozwijającej się kulturze, zdarza się czasami, że w stopniu całkowicie wystarczającym wyrabiamy w sobie bardziej złożone umiejętności potrzebne do zdobycia i utrzymania pracy, natomiast zapominamy o niektórych znacznie prostszych , na przykład, jak darzyć innych miłością i samemu być nią darzonym, czy nawet jak zasypiać w nocy. Czasami nie jesteśmy w stanie we właściwy sposób trawić i wydalać przetrawionego pożywienia, ponieważ nie byliśmy zdolni ułożyć zadowalająco stosunków z innymi ludźmi. Wszystko to wskazuje ponadto, w jakim stopniu nasze podstawowe potrzeby są między sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne i jak niezaspokojenie lub zablokowanie potrzeb na jednym poziomie wpływa na naszą zdolność zaspokajania potrzeb na innych poziomach. Zanim przystąpimy do dalszego omawiania innych czynników, należących do pojęcia zachowania się, byłoby wskazane podkreślić, że termin potrzeba w zakresie, w jakim stosujemy go w tej książce, odnosi się do potrzeb psychicznych, nie odnosi się natomiast do tego, co Herbert F. Wright nazywa potrzebami normatywnymi. [patrz też: ziele brahmi, złamanie kości łonowej, lekarze medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarze medycyny pracy ziele brahmi złamanie kości łonowej

Posted by on 16 września 2018

Potrzebę tlenu można zaspokoić tylko przez oddychanie powietrzem zawierającym tlen, ale zaspokojenie potrzeby zajmowania pewnej pozycji w społeczeństwie można uzyskać przy pomocy takich symbolicznych środków, jak wybór na przewodniczącego samorządu klasowego, posiadanie tej samej liczby kaszmirowych swetrów, co inne dziewczynki, umiejętność tańczenia mambo, czy przyjęcie do wyższej uczelni. Potrzeby zamieszczone na wyższym, czy też abstrakcyjnym krańcu hierarchii stawiają większe wymagania, jeśli chodzi o dojrzałość i inteligencję jednostek. Zdobycie pracy i utrzymanie się przy niej jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym niż zakochanie się czy też zaśnięcie, chociaż przy naszej z wielką szybkością rozwijającej się kulturze, zdarza się czasami, że w stopniu całkowicie wystarczającym wyrabiamy w sobie bardziej złożone umiejętności potrzebne do zdobycia i utrzymania pracy, natomiast zapominamy o niektórych znacznie prostszych , na przykład, jak darzyć innych miłością i samemu być nią darzonym, czy nawet jak zasypiać w nocy. Czasami nie jesteśmy w stanie we właściwy sposób trawić i wydalać przetrawionego pożywienia, ponieważ nie byliśmy zdolni ułożyć zadowalająco stosunków z innymi ludźmi. Wszystko to wskazuje ponadto, w jakim stopniu nasze podstawowe potrzeby są między sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne i jak niezaspokojenie lub zablokowanie potrzeb na jednym poziomie wpływa na naszą zdolność zaspokajania potrzeb na innych poziomach. Zanim przystąpimy do dalszego omawiania innych czynników, należących do pojęcia zachowania się, byłoby wskazane podkreślić, że termin potrzeba w zakresie, w jakim stosujemy go w tej książce, odnosi się do potrzeb psychicznych, nie odnosi się natomiast do tego, co Herbert F. Wright nazywa potrzebami normatywnymi. [patrz też: ziele brahmi, złamanie kości łonowej, lekarze medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarze medycyny pracy ziele brahmi złamanie kości łonowej