Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściowa charakterystyka w obu grupach była podobna (Tabela 1). Mediana stężenia albuminy do kreatyniny w moczu wynosiła 847 przy przyjęciu; 662 pacjentów (336 w grupie otrzymującej monoterapię i 326 w grupie z terapią skojarzoną) miało stosunek albuminy do kreatyniny wynoszący 1000 lub więcej. Mniejsza liczba pacjentów w grupie leczenia skojarzonego niż w monoterapii była w stanie osiągnąć pełną docelową dawkę lizynoprylu lub placebo (589 vs. 629); 89,6% pacjentów w grupie leczenia skojarzonego i 93,4% pacjentów w grupie otrzymującej monoterapię przyjmowało co najmniej 10 mg lizynoprylu lub placebo na dobę pod koniec okresu dostosowania dawki. Pod koniec badania 83,9% pacjentów w monoterapii i 79,3% pacjentów w grupie leczenia skojarzonego przyjmowało co najmniej 10 mg lizynoprylu lub placebo na dobę. Jedynie 74 pacjentów (40 w monoterapii i 34 w grupie terapii skojarzonej) nie przyjmowało już losartanu. Kontrola ciśnienia krwi była podobna w obu grupach przy przyjęciu, podczas dostosowywania dawki losartanu i podczas randomizacji. Po dostosowaniu dawki lizynoprylu lub placebo, grupa leczenia skojarzonego miała nieco niższe ciśnienie krwi niż grupa monoterapii (w granicach 2 mm Hg) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Zmiana szacowanego GFR z randomizacji na 3 miesiące była podobna w obu grupach (od 55 . 18 do 53 . 18 ml na minutę na 1,73 m2 w grupie leczenia skojarzonego i od 57 . 19 do 54 . 19 ml na minutę na 1,73 m2 w grupie z monoterapią).
W październiku 2012 r. Komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił sponsorowi zaprzestanie leczenia badanego, głównie ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa ze względu na zwiększoną liczbę ciężkich zdarzeń niepożądanych, hiperkaliemię i ostre uszkodzenie nerek w grupie leczenia skojarzonego. z grupą monoterapii, wraz z niską mocą warunkową (<5% dla obserwowanej tendencji), aby wykryć efekt leczenia na pierwotnym punkcie końcowym. Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa stwierdził, że bezwzględne ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych wydaje się większe niż potencjalna korzyść związana z redukcją pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym, nawet jeśli hipotetyczny efekt leczenia pojawił się później w dalszej obserwacji. Sponsor przyjął zalecenie i polecił komitetowi wykonawczemu zaprzestać leczenia. Przy zamknięciu badania mediana czasu obserwacji wynosiła 2,2 roku.
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność punktów końcowych i śmiertelność. Ryc. 1. Wykres Kaplan-Meier z kumulatywnymi prawdopodobieństwami Pierwotnych i Wtórnych Punktów Końcowych oraz Śmiercią. Pierwszorzędowym punktem końcowym było pierwsze wystąpienie zmiany szacowanego współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) (spadek większy lub równy 30 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała, jeśli pierwotny szacowany GFR był większy niż lub równy 60 ml na minutę na 1,73 m2 lub spadek większy lub równy 50%, jeśli pierwotny szacowany GFR był <60 ml na minutę na 1,73 m2), schyłkowa niewydolność nerek lub zgon [podobne: szczepionka hexacima, złamanie panewki stawu biodrowego, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Michał
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kraków dentysta[…]

 2. Jadwiga
  19 stycznia 2019

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 3. Natural Mess
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Psychoterapia Gliwice[…]

 4. Łukasz
  23 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

Powiązane tematy z artykułem: szczepionka hexacima złamanie panewki stawu biodrowego zuzanna maksymiuk instagram

Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściowa charakterystyka w obu grupach była podobna (Tabela 1). Mediana stężenia albuminy do kreatyniny w moczu wynosiła 847 przy przyjęciu; 662 pacjentów (336 w grupie otrzymującej monoterapię i 326 w grupie z terapią skojarzoną) miało stosunek albuminy do kreatyniny wynoszący 1000 lub więcej. Mniejsza liczba pacjentów w grupie leczenia skojarzonego niż w monoterapii była w stanie osiągnąć pełną docelową dawkę lizynoprylu lub placebo (589 vs. 629); 89,6% pacjentów w grupie leczenia skojarzonego i 93,4% pacjentów w grupie otrzymującej monoterapię przyjmowało co najmniej 10 mg lizynoprylu lub placebo na dobę pod koniec okresu dostosowania dawki. Pod koniec badania 83,9% pacjentów w monoterapii i 79,3% pacjentów w grupie leczenia skojarzonego przyjmowało co najmniej 10 mg lizynoprylu lub placebo na dobę. Jedynie 74 pacjentów (40 w monoterapii i 34 w grupie terapii skojarzonej) nie przyjmowało już losartanu. Kontrola ciśnienia krwi była podobna w obu grupach przy przyjęciu, podczas dostosowywania dawki losartanu i podczas randomizacji. Po dostosowaniu dawki lizynoprylu lub placebo, grupa leczenia skojarzonego miała nieco niższe ciśnienie krwi niż grupa monoterapii (w granicach 2 mm Hg) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Zmiana szacowanego GFR z randomizacji na 3 miesiące była podobna w obu grupach (od 55 . 18 do 53 . 18 ml na minutę na 1,73 m2 w grupie leczenia skojarzonego i od 57 . 19 do 54 . 19 ml na minutę na 1,73 m2 w grupie z monoterapią).
W październiku 2012 r. Komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił sponsorowi zaprzestanie leczenia badanego, głównie ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa ze względu na zwiększoną liczbę ciężkich zdarzeń niepożądanych, hiperkaliemię i ostre uszkodzenie nerek w grupie leczenia skojarzonego. z grupą monoterapii, wraz z niską mocą warunkową (<5% dla obserwowanej tendencji), aby wykryć efekt leczenia na pierwotnym punkcie końcowym. Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa stwierdził, że bezwzględne ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych wydaje się większe niż potencjalna korzyść związana z redukcją pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym, nawet jeśli hipotetyczny efekt leczenia pojawił się później w dalszej obserwacji. Sponsor przyjął zalecenie i polecił komitetowi wykonawczemu zaprzestać leczenia. Przy zamknięciu badania mediana czasu obserwacji wynosiła 2,2 roku.
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność punktów końcowych i śmiertelność. Ryc. 1. Wykres Kaplan-Meier z kumulatywnymi prawdopodobieństwami Pierwotnych i Wtórnych Punktów Końcowych oraz Śmiercią. Pierwszorzędowym punktem końcowym było pierwsze wystąpienie zmiany szacowanego współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) (spadek większy lub równy 30 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała, jeśli pierwotny szacowany GFR był większy niż lub równy 60 ml na minutę na 1,73 m2 lub spadek większy lub równy 50%, jeśli pierwotny szacowany GFR był <60 ml na minutę na 1,73 m2), schyłkowa niewydolność nerek lub zgon [podobne: szczepionka hexacima, złamanie panewki stawu biodrowego, zuzanna maksymiuk instagram ]

 1. Michał
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kraków dentysta[…]

 2. Jadwiga
  19 stycznia 2019

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 3. Natural Mess
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Psychoterapia Gliwice[…]

 4. Łukasz
  23 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

Powiązane tematy z artykułem: szczepionka hexacima złamanie panewki stawu biodrowego zuzanna maksymiuk instagram