Posted by on 1 września 2019

Komitet wykonawczy podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Ośrodek koordynujący miał pełny dostęp do danych i zapewniał poprawność i kompletność danych oraz analizę. Komitet wykonawczy i centrum koordynujące zapewniają zgodność badania z protokołem. Firma Merck przekazała losartan i lizynopryl w ramach badania, ale nie brała udziału w projektach badań, analizie danych ani przygotowaniu manuskryptu. Badana populacja
Weterani z cukrzycą typu 2, szacowany GFR od 30,0 do 89,9 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała (wyliczony za pomocą czterozmiennej modyfikacji diety w chorobie nerek12) oraz albumina z moczem do stosunek kreatyniny (z albuminą mierzoną w miligramach i kreatyninie mierzoną w gramach) przynajmniej 300 w próbce losowej kwalifikował się do uczestnictwa. Wykluczyliśmy pacjentów ze znaną chorobą nerek bez cukrzycy, stężenie potasu w surowicy powyżej 5,5 mmol na litr, obecne leczenie sulfonianem sodu polistyrenu lub niemożność powstrzymania zakazanych leków, które zwiększają ryzyko hiperkaliemii. Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu mierzono miejscowo; stosunek białka do kreatyniny w moczu (z zarówno białkiem, jak i kreatyniną mierzoną w gramach) powyżej 0,5 był stosowany do określenia kwalifikowalności w kilku miejscach, w których lokalne laboratoria nie określały ilościowo stosunku albuminy do kreatyniny w moczu, jeśli przekroczył on 300 .
Interwencja
Po uzyskaniu świadomej zgody, dostarczyliśmy pacjentom 50 mg losartanu na dobę i zwiększono dawkę do 100 mg na dobę, jeśli poziom potasu pozostawał poniżej 5,5 mmol na litr, a poziom kreatyniny nie wzrósł o więcej niż 30% od czasu rekrutacja. Jeśli w czasie rekrutacji stosowano leki blokujące układ renina-angiotensyna-aldosteron, przerywano je. Gdy pacjenci przyjmowali 100 mg losartanu na dobę przez co najmniej 30 dni, losowo przypisaliśmy je w stosunku 1: 1, aby otrzymać lizynopryl lub placebo, z warstwowaniem według miejsca, szacunkowego GFR (<60 lub .60 ml na minutę na 1,73 m2), białkomocz (stosunek albuminy do kreatyniny . 1000 lub> 1000 lub stosunek białka do kreatyniny .1,5 lub> 1,5) oraz stosowanie lub niewykorzystanie leczenia skojarzonego z inhibitorem ACE i ARB w rekrutacja. Zwiększyliśmy dawkę lizynoprylu lub placebo co 2 tygodnie, od 10 mg do 20 mg do 40 mg na dobę, o ile nie wystąpiły niedopuszczalne skutki uboczne, sprawdzając poziom potasu i kreatyniny od 10 do 14 dni po każdym zwiększeniu, aby upewnić się, że potas Poziom pozostawał poniżej 5,5 mmol na litr, a poziom kreatyniny nie wzrósł o więcej niż 30% od wartości przy losowej.
Kiedy pacjenci osiągnęli dawkę podtrzymującą, ocenialiśmy je co 3 miesiące
[podobne: intermed biała podlaska, złamanie bennetta, gabinety intermed biała podlaskaiczne ]

 1. Stanisław
  15 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Midnight Rambler
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odzywki[…]

 3. Adrian
  19 stycznia 2019

  z wyrostkiem nie ma żartów

 4. Cosmo
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: implanty warszawa cena[…]

 5. Marshmallow
  23 stycznia 2019

  Ja wole sie przebadac co roku

Powiązane tematy z artykułem: intermed biała podlaska narkolepsja objawy złamanie bennetta

Posted by on 1 września 2019

Komitet wykonawczy podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Ośrodek koordynujący miał pełny dostęp do danych i zapewniał poprawność i kompletność danych oraz analizę. Komitet wykonawczy i centrum koordynujące zapewniają zgodność badania z protokołem. Firma Merck przekazała losartan i lizynopryl w ramach badania, ale nie brała udziału w projektach badań, analizie danych ani przygotowaniu manuskryptu. Badana populacja
Weterani z cukrzycą typu 2, szacowany GFR od 30,0 do 89,9 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała (wyliczony za pomocą czterozmiennej modyfikacji diety w chorobie nerek12) oraz albumina z moczem do stosunek kreatyniny (z albuminą mierzoną w miligramach i kreatyninie mierzoną w gramach) przynajmniej 300 w próbce losowej kwalifikował się do uczestnictwa. Wykluczyliśmy pacjentów ze znaną chorobą nerek bez cukrzycy, stężenie potasu w surowicy powyżej 5,5 mmol na litr, obecne leczenie sulfonianem sodu polistyrenu lub niemożność powstrzymania zakazanych leków, które zwiększają ryzyko hiperkaliemii. Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu mierzono miejscowo; stosunek białka do kreatyniny w moczu (z zarówno białkiem, jak i kreatyniną mierzoną w gramach) powyżej 0,5 był stosowany do określenia kwalifikowalności w kilku miejscach, w których lokalne laboratoria nie określały ilościowo stosunku albuminy do kreatyniny w moczu, jeśli przekroczył on 300 .
Interwencja
Po uzyskaniu świadomej zgody, dostarczyliśmy pacjentom 50 mg losartanu na dobę i zwiększono dawkę do 100 mg na dobę, jeśli poziom potasu pozostawał poniżej 5,5 mmol na litr, a poziom kreatyniny nie wzrósł o więcej niż 30% od czasu rekrutacja. Jeśli w czasie rekrutacji stosowano leki blokujące układ renina-angiotensyna-aldosteron, przerywano je. Gdy pacjenci przyjmowali 100 mg losartanu na dobę przez co najmniej 30 dni, losowo przypisaliśmy je w stosunku 1: 1, aby otrzymać lizynopryl lub placebo, z warstwowaniem według miejsca, szacunkowego GFR (<60 lub .60 ml na minutę na 1,73 m2), białkomocz (stosunek albuminy do kreatyniny . 1000 lub> 1000 lub stosunek białka do kreatyniny .1,5 lub> 1,5) oraz stosowanie lub niewykorzystanie leczenia skojarzonego z inhibitorem ACE i ARB w rekrutacja. Zwiększyliśmy dawkę lizynoprylu lub placebo co 2 tygodnie, od 10 mg do 20 mg do 40 mg na dobę, o ile nie wystąpiły niedopuszczalne skutki uboczne, sprawdzając poziom potasu i kreatyniny od 10 do 14 dni po każdym zwiększeniu, aby upewnić się, że potas Poziom pozostawał poniżej 5,5 mmol na litr, a poziom kreatyniny nie wzrósł o więcej niż 30% od wartości przy losowej.
Kiedy pacjenci osiągnęli dawkę podtrzymującą, ocenialiśmy je co 3 miesiące
[podobne: intermed biała podlaska, złamanie bennetta, gabinety intermed biała podlaskaiczne ]

 1. Stanisław
  15 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Midnight Rambler
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odzywki[…]

 3. Adrian
  19 stycznia 2019

  z wyrostkiem nie ma żartów

 4. Cosmo
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: implanty warszawa cena[…]

 5. Marshmallow
  23 stycznia 2019

  Ja wole sie przebadac co roku

Powiązane tematy z artykułem: intermed biała podlaska narkolepsja objawy złamanie bennetta