Posted by on 1 września 2019

W badaniu Ongoing Telmisartan Alone iw połączeniu z Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET), randomizowane badanie leczenia skojarzonego w porównaniu z monoterapią u osób o zwiększonym ryzyku sercowo-naczyniowym, brak korzyści sercowo-naczyniowych lub nerkowych w przypadku leczenia skojarzonego i występowało zwiększone ryzyko hiperkaliemia i ostre uszkodzenie nerek wymagające dializy.8,9 Jednak korzyści z leczenia inhibitorem ACE lub ARB w zmniejszaniu ryzyka ESRD wykazano tylko u osób z jawną proteinurią, 3-5,10 i populacją badania ONTARGET miały głównie normalny poziom wydalania albuminy lub mikroalbuminurii.3-5,10
Niniejsze badanie zaprojektowano w celu zbadania bezpieczeństwa i skuteczności terapii skojarzonej z inhibitorem ACE i ARB w porównaniu z monoterapią ARB w spowalnianiu progresji białkowej nefropatii cukrzycowej.
Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes (VA NEPHRON-D) było wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem zaprojektowanym w celu zbadania skuteczności połączenia losartanu (ARB) z lizynoprylem (inhibitor ACE) w porównaniu z standardowe leczenie samym losartanem, w spowolnieniu progresji białkowej cukrzycowej choroby nerek. Projekt badania został opisany wcześniej.11 Wystąpiła początkowa faza początkowa, podczas której rozpoczęto lub kontynuowano leczenie losartanem, a dawkę zwiększono do 100 mg na dobę, maksymalną dawkę zatwierdzoną przez Food and Drug Administration i dawka stosowana w zmniejszaniu punktów końcowych w NIDDM przy badaniu z zastosowaniem antagonisty angiotensyny II, losartanu (RENAAL). 3 Pacjenci, u których nie wystąpiły żadne niedopuszczalne działania niepożądane podczas przyjmowania pełnej dawki, kwalifikowali się do randomizacji do lizynoprylu lub placebo.
Badanie przeprowadzono w ośrodkach medycznych 32 Department of Veterans Affairs (VA). Zostało ono zatwierdzone przez komisję praw człowieka w Centrum Koordynacji Studiów Spółdzielczych West Haven VA oraz przez instytucjonalną komisję ds. Oceny w każdym z uczestniczących ośrodków i było nadzorowane przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwa czarterowany przez sponsora (Program Studiów Spółdzielczych Unii Europejskiej). Biuro VA ds. Badań i Rozwoju). Wszyscy zapisani pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Sponsor dokonał przeglądu rękopisu przed przekazaniem go do publikacji, ale nie kontrolował interpretacji wyników ani decyzji o przekazaniu manuskryptu do publikacji. Badanie zostało zaprojektowane przez komitet planowania i komitet wykonawczy, uczestniczący badacze zgromadzili dane, a wszyscy autorzy napisali manuskrypt
[patrz też: linomag masc, tribiotyk maść, intermed biała podlaska ]

 1. Gustaw
  11 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

 2. Arkadiusz
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protezy piersi[…]

 3. Marta
  15 stycznia 2019

  Dieta jest najważniejsza

 4. Bitmap
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: acai berry[…]

 5. Tymon
  19 stycznia 2019

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 6. Leon
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: czekolada[…]

 7. Leonard
  23 stycznia 2019

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

Powiązane tematy z artykułem: intermed biała podlaska linomag masc tribiotyk maść

Posted by on 1 września 2019

W badaniu Ongoing Telmisartan Alone iw połączeniu z Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET), randomizowane badanie leczenia skojarzonego w porównaniu z monoterapią u osób o zwiększonym ryzyku sercowo-naczyniowym, brak korzyści sercowo-naczyniowych lub nerkowych w przypadku leczenia skojarzonego i występowało zwiększone ryzyko hiperkaliemia i ostre uszkodzenie nerek wymagające dializy.8,9 Jednak korzyści z leczenia inhibitorem ACE lub ARB w zmniejszaniu ryzyka ESRD wykazano tylko u osób z jawną proteinurią, 3-5,10 i populacją badania ONTARGET miały głównie normalny poziom wydalania albuminy lub mikroalbuminurii.3-5,10
Niniejsze badanie zaprojektowano w celu zbadania bezpieczeństwa i skuteczności terapii skojarzonej z inhibitorem ACE i ARB w porównaniu z monoterapią ARB w spowalnianiu progresji białkowej nefropatii cukrzycowej.
Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes (VA NEPHRON-D) było wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem zaprojektowanym w celu zbadania skuteczności połączenia losartanu (ARB) z lizynoprylem (inhibitor ACE) w porównaniu z standardowe leczenie samym losartanem, w spowolnieniu progresji białkowej cukrzycowej choroby nerek. Projekt badania został opisany wcześniej.11 Wystąpiła początkowa faza początkowa, podczas której rozpoczęto lub kontynuowano leczenie losartanem, a dawkę zwiększono do 100 mg na dobę, maksymalną dawkę zatwierdzoną przez Food and Drug Administration i dawka stosowana w zmniejszaniu punktów końcowych w NIDDM przy badaniu z zastosowaniem antagonisty angiotensyny II, losartanu (RENAAL). 3 Pacjenci, u których nie wystąpiły żadne niedopuszczalne działania niepożądane podczas przyjmowania pełnej dawki, kwalifikowali się do randomizacji do lizynoprylu lub placebo.
Badanie przeprowadzono w ośrodkach medycznych 32 Department of Veterans Affairs (VA). Zostało ono zatwierdzone przez komisję praw człowieka w Centrum Koordynacji Studiów Spółdzielczych West Haven VA oraz przez instytucjonalną komisję ds. Oceny w każdym z uczestniczących ośrodków i było nadzorowane przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwa czarterowany przez sponsora (Program Studiów Spółdzielczych Unii Europejskiej). Biuro VA ds. Badań i Rozwoju). Wszyscy zapisani pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Sponsor dokonał przeglądu rękopisu przed przekazaniem go do publikacji, ale nie kontrolował interpretacji wyników ani decyzji o przekazaniu manuskryptu do publikacji. Badanie zostało zaprojektowane przez komitet planowania i komitet wykonawczy, uczestniczący badacze zgromadzili dane, a wszyscy autorzy napisali manuskrypt
[patrz też: linomag masc, tribiotyk maść, intermed biała podlaska ]

 1. Gustaw
  11 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

 2. Arkadiusz
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protezy piersi[…]

 3. Marta
  15 stycznia 2019

  Dieta jest najważniejsza

 4. Bitmap
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: acai berry[…]

 5. Tymon
  19 stycznia 2019

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 6. Leon
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: czekolada[…]

 7. Leonard
  23 stycznia 2019

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

Powiązane tematy z artykułem: intermed biała podlaska linomag masc tribiotyk maść