Posted by on 1 września 2019

Po pierwsze, doustna teofilina może być dodana do twojego schematu. Chociaż nie możesz sobie przypomnieć, że otrzymywałeś leczenie teofiliną, biorąc pod uwagę twój wiek i historię astmy, prawdopodobnie byłeś traktowany z tym czynnikiem jako dziecko. Ta terapia może mieć wartość, ale konieczne jest monitorowanie poziomu leku we krwi, aby uzyskać optymalną odpowiedź, a niektórzy pacjenci uważają, że badania są uciążliwe. Istnieje niewielka szansa, że teofilina może pogorszyć astmę, rozluźniając mięśnie oddzielające żołądek od przełyku; w takim przypadku leczenie zostanie przerwane. Po drugie, Singulair można zastąpić Zyflo CR (zileuton, kontrolowane uwalnianie). Aktywnym składnikiem Singulair jest montelukast, który blokuje działanie leukotrienów cysteinylowych na receptorze CysLT1, podczas gdy zileuton zapobiega syntezie zarówno leukotrienów cysteinylowych, jak i leuko-trienowych. Istnieją teoretyczne powody, by sądzić, że zileuton o kontrolowanym uwalnianiu przyniesie korzyść kliniczną, ale nie ma przekonujących danych, które potwierdzałyby to podejście. Monitorowanie czynności wątroby jest wymagane podczas rozpoczynania leczenia zileutonem.
Po trzecie, Xolair (omalizumab) może być dodany do twojego schematu. To przeciwciało monoklonalne anty-IgE podaje się raz w miesiącu przez wstrzyknięcie. Jest wyraźnie alergiczny składnik twojej choroby; twój całkowity poziom IgE jest podwyższony, ale nie jest tak wysoki, aby wykluczyć użycie omalizumabu.
Jak omówiliśmy, myślę, że twój lekarz pierwszego kontaktu wykonał świetną robotę w projektowaniu leczenia astmy. Powinieneś omówić z nami naszą konsultację i zdecydować, co jest w twoim najlepszym interesie.
Komentarz: W roku 1928 doszło do trzech poważnych zmian w naszej wiedzy na temat astmy. Po pierwsze, spirometria, która została wynaleziona w latach 40. XIX wieku, została udoskonalona poprzez dodanie czasu do objętości, a pod koniec lat 40. i na początku lat 50. XX wieku Wykonano je z wymuszonych wydechów w diagnostyce i leczeniu astmy.14 Opracowano i wykorzystano inne testy funkcji płuc, a także wyodrębniono związki między fizjologią kliniczną a objawami.15 Po drugie, glukokortykoidy zostały zidentyfikowane jako skuteczne i użyteczne leczenie astmy. Po raz pierwszy zastosowano je systematycznie we wczesnych latach 1950 -16, a następnie udostępniono je w postaci wziewnej17, 18; te środki pozostają dziś standardem opieki. Po trzecie, nasze rozumienie immunobiologii astmy postępowało poza poglądem, że zasadniczym mechanizmem była natychmiastowa reakcja nadwrażliwości.19,20 Niestety, postępy w zrozumieniu biologii komórki w astmie nie zostały jeszcze przełożone na nowe terapie, chociaż nowe terapie zostały uzyskane dzięki naszemu lepszemu zrozumieniu reakcji natychmiastowej reakcji nadwrażliwości – w szczególności zastosowania modyfikatorów leukotrienów21 i przeciwciał anty-IgE.22
Nasza pacjentka ma aktualną wiedzę medyczną i wykorzystuje informacje medyczne powszechnie dostępne w Internecie, aby pomóc w radzeniu sobie z jej stanem przewlekłym. Konsultant wykorzystał mierniki czynności płuc do ilościowego określenia swojego deficytu fizjologicznego. Konsultant zmierzył także poziom IgE pacjenta, który był zgodny z astmą alergiczną i dostarczył informacji potrzebnych do leczenia anty-IgE, gdyby pacjent wybrał to podejście
[więcej w: linomag masc, thyrozol skutki uboczne, szczepionka hexacima ]

 1. Kazimierz
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: suplementy dla kobiet[…]

 2. Klara
  15 stycznia 2019

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 3. Slow Trot
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do glutamina[…]

 4. Overrun
  19 stycznia 2019

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 5. Sofa King
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: neurolog[…]

 6. Lord Nikon
  23 stycznia 2019

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: linomag masc szczepionka hexacima thyrozol skutki uboczne

Posted by on 1 września 2019

Po pierwsze, doustna teofilina może być dodana do twojego schematu. Chociaż nie możesz sobie przypomnieć, że otrzymywałeś leczenie teofiliną, biorąc pod uwagę twój wiek i historię astmy, prawdopodobnie byłeś traktowany z tym czynnikiem jako dziecko. Ta terapia może mieć wartość, ale konieczne jest monitorowanie poziomu leku we krwi, aby uzyskać optymalną odpowiedź, a niektórzy pacjenci uważają, że badania są uciążliwe. Istnieje niewielka szansa, że teofilina może pogorszyć astmę, rozluźniając mięśnie oddzielające żołądek od przełyku; w takim przypadku leczenie zostanie przerwane. Po drugie, Singulair można zastąpić Zyflo CR (zileuton, kontrolowane uwalnianie). Aktywnym składnikiem Singulair jest montelukast, który blokuje działanie leukotrienów cysteinylowych na receptorze CysLT1, podczas gdy zileuton zapobiega syntezie zarówno leukotrienów cysteinylowych, jak i leuko-trienowych. Istnieją teoretyczne powody, by sądzić, że zileuton o kontrolowanym uwalnianiu przyniesie korzyść kliniczną, ale nie ma przekonujących danych, które potwierdzałyby to podejście. Monitorowanie czynności wątroby jest wymagane podczas rozpoczynania leczenia zileutonem.
Po trzecie, Xolair (omalizumab) może być dodany do twojego schematu. To przeciwciało monoklonalne anty-IgE podaje się raz w miesiącu przez wstrzyknięcie. Jest wyraźnie alergiczny składnik twojej choroby; twój całkowity poziom IgE jest podwyższony, ale nie jest tak wysoki, aby wykluczyć użycie omalizumabu.
Jak omówiliśmy, myślę, że twój lekarz pierwszego kontaktu wykonał świetną robotę w projektowaniu leczenia astmy. Powinieneś omówić z nami naszą konsultację i zdecydować, co jest w twoim najlepszym interesie.
Komentarz: W roku 1928 doszło do trzech poważnych zmian w naszej wiedzy na temat astmy. Po pierwsze, spirometria, która została wynaleziona w latach 40. XIX wieku, została udoskonalona poprzez dodanie czasu do objętości, a pod koniec lat 40. i na początku lat 50. XX wieku Wykonano je z wymuszonych wydechów w diagnostyce i leczeniu astmy.14 Opracowano i wykorzystano inne testy funkcji płuc, a także wyodrębniono związki między fizjologią kliniczną a objawami.15 Po drugie, glukokortykoidy zostały zidentyfikowane jako skuteczne i użyteczne leczenie astmy. Po raz pierwszy zastosowano je systematycznie we wczesnych latach 1950 -16, a następnie udostępniono je w postaci wziewnej17, 18; te środki pozostają dziś standardem opieki. Po trzecie, nasze rozumienie immunobiologii astmy postępowało poza poglądem, że zasadniczym mechanizmem była natychmiastowa reakcja nadwrażliwości.19,20 Niestety, postępy w zrozumieniu biologii komórki w astmie nie zostały jeszcze przełożone na nowe terapie, chociaż nowe terapie zostały uzyskane dzięki naszemu lepszemu zrozumieniu reakcji natychmiastowej reakcji nadwrażliwości – w szczególności zastosowania modyfikatorów leukotrienów21 i przeciwciał anty-IgE.22
Nasza pacjentka ma aktualną wiedzę medyczną i wykorzystuje informacje medyczne powszechnie dostępne w Internecie, aby pomóc w radzeniu sobie z jej stanem przewlekłym. Konsultant wykorzystał mierniki czynności płuc do ilościowego określenia swojego deficytu fizjologicznego. Konsultant zmierzył także poziom IgE pacjenta, który był zgodny z astmą alergiczną i dostarczył informacji potrzebnych do leczenia anty-IgE, gdyby pacjent wybrał to podejście
[więcej w: linomag masc, thyrozol skutki uboczne, szczepionka hexacima ]

 1. Kazimierz
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: suplementy dla kobiet[…]

 2. Klara
  15 stycznia 2019

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 3. Slow Trot
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do glutamina[…]

 4. Overrun
  19 stycznia 2019

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 5. Sofa King
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: neurolog[…]

 6. Lord Nikon
  23 stycznia 2019

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: linomag masc szczepionka hexacima thyrozol skutki uboczne