Posted by on 9 września 2019

Ostatnia część książki omawia różne aspekty sytuacji uczenia się. Rozdziały od X do XIII dotyczą zastosowania różnych koncepcji i teorii uczenia się w sytuacji szkolnej. W rozdziałach X i XI rozważono dwa różne podejścia do uczenia się: podejście stawiające nauczyciela w punkcie centralnym i podejście stawiające w centrum dziecko. Rozdziały XII i XIII dotyczą zespołu klasowego, przy czym rozdział XII omawia dyscyplinę a rozdział XIII – posługiwanie się metodą zespołową w nauce szkolnej. Rozdziały XIV i XV dotyczą głównie posługiwania sie testami i pomiarami przy ocenie uczenia się i przy stawianiu diagnozy w trudnych wypadkach. Przedmiotem rozważań rozdziału IV jest sytuacja uczenia się dzieci potrzebujących specjalnej troski, natomiast rozdział XVI dotyczy pracy wychowawców klasowych oraz specjalistów wchodzących w skład szkolnego personelu. Ostatni rozdział omawia zagadnienia z zakresu psychologii stanowiące istotną część wyks ztałcenia zawodowego nauczyciela, jak również niektóre czynniki i siły integrujące i dezintegrujące, które czynią zawód nauczyciela ciężkim a jednocześnie przynoszącym zadowolenie. STRESZCZENIE Zadaniem psychologii wychowawczej jest dopomóc nauczycielom i kandydatom na nauczycieli lepiej rozumieć wychowanie i jego procesy. Chociaż większość studentów w pewien sposób rozumie wychowanie, jako że przez szereg lat uczestniczyła w tym procesie, to jednak ich rozumienie~ jest niepełne ze względu na nieuświadamianie sobie znaczenia czynników psychologicznych. [więcej w: lipobon, szczepionka hexacima, wielmed ]

 1. Psycho Thinker
  11 stycznia 2019

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Monika
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: suplementy dla kobiet[…]

 3. Bowie
  15 stycznia 2019

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Esquire
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Olimp Carbonox[…]

 5. Flakes
  19 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 6. Capital F
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: hologramy semestralne[…]

 7. Skull Crusher
  23 stycznia 2019

  Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: lipobon szczepionka hexacima wielmed

Posted by on 9 września 2019

Ostatnia część książki omawia różne aspekty sytuacji uczenia się. Rozdziały od X do XIII dotyczą zastosowania różnych koncepcji i teorii uczenia się w sytuacji szkolnej. W rozdziałach X i XI rozważono dwa różne podejścia do uczenia się: podejście stawiające nauczyciela w punkcie centralnym i podejście stawiające w centrum dziecko. Rozdziały XII i XIII dotyczą zespołu klasowego, przy czym rozdział XII omawia dyscyplinę a rozdział XIII – posługiwanie się metodą zespołową w nauce szkolnej. Rozdziały XIV i XV dotyczą głównie posługiwania sie testami i pomiarami przy ocenie uczenia się i przy stawianiu diagnozy w trudnych wypadkach. Przedmiotem rozważań rozdziału IV jest sytuacja uczenia się dzieci potrzebujących specjalnej troski, natomiast rozdział XVI dotyczy pracy wychowawców klasowych oraz specjalistów wchodzących w skład szkolnego personelu. Ostatni rozdział omawia zagadnienia z zakresu psychologii stanowiące istotną część wyks ztałcenia zawodowego nauczyciela, jak również niektóre czynniki i siły integrujące i dezintegrujące, które czynią zawód nauczyciela ciężkim a jednocześnie przynoszącym zadowolenie. STRESZCZENIE Zadaniem psychologii wychowawczej jest dopomóc nauczycielom i kandydatom na nauczycieli lepiej rozumieć wychowanie i jego procesy. Chociaż większość studentów w pewien sposób rozumie wychowanie, jako że przez szereg lat uczestniczyła w tym procesie, to jednak ich rozumienie~ jest niepełne ze względu na nieuświadamianie sobie znaczenia czynników psychologicznych. [więcej w: lipobon, szczepionka hexacima, wielmed ]

 1. Psycho Thinker
  11 stycznia 2019

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Monika
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: suplementy dla kobiet[…]

 3. Bowie
  15 stycznia 2019

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Esquire
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Olimp Carbonox[…]

 5. Flakes
  19 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 6. Capital F
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: hologramy semestralne[…]

 7. Skull Crusher
  23 stycznia 2019

  Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: lipobon szczepionka hexacima wielmed