Posted by on 4 grudnia 2018

Ani pacjent, ani członkowie zespołu badawczego nie byli świadomi przypisania leczenia do czasu randomizacji. Leczenie badawcze obejmowało intensywną edukację na temat zastoinowej niewydolności serca i jej leczenia przez doświadczoną pielęgniarkę zajmującą się chorobami układu krążenia, przy użyciu książeczki dydaktycznej opracowanej przez badaczy badań dla pacjentów geriatrycznych z niewydolnością serca; zindywidualizowana ocena żywieniowa i instrukcja wydana przez zarejestrowanego dietetyka ze wzmocnieniem przez pielęgniarkę prowadzącą badania; konsultacje z personelem socjalnym w celu ułatwienia planowania zrzutów i opieki po zwolnieniu; analiza leków przez kardiologa geriatrycznego, który wydał konkretne zalecenia w celu wyeliminowania niepotrzebnych leków i uproszczenia ogólnego schematu leczenia; oraz intensywna obserwacja po wypisaniu ze szpitala przez opiekę domową, uzupełniona indywidualnymi wizytami domowymi i kontaktem telefonicznym z członkami zespołu badawczego. Najważniejsze cele obserwacji to wzmocnienie edukacji pacjenta, zapewnienie zgodności z lekami i dietą oraz identyfikacja nawracających objawów, które można leczyć ambulatoryjnie. Dodatkowe szczegóły dotyczące interwencji zostały opublikowane wcześniej.7
Pacjenci przydzieleni do opieki konwencjonalnej (grupa kontrolna) byli uprawnieni do otrzymania wszystkich standardowych terapii i usług zamówionych przez ich lekarzy pierwszego kontaktu. W żadnym przypadku nie zastosowano standardowej lub ogólnie przyjętej terapii.
Gromadzenie danych i działania następcze
Szczegółowe dane zebrano w momencie rejestracji, w tym informacje demograficzne i psychospołeczne; przedmioty związane z historią choroby pacjenta, badaniem fizykalnym i oceną laboratoryjną; wyniki badań kardiologicznych; i stosowne informacje dotyczące kursu w szpitalu. Wszystkich pacjentów obserwowano przez 90 dni po wypisaniu. W przypadku pacjentów poddanych ponownej hospitalizacji w trakcie obserwacji uzyskano dane na temat przyczyn ponownej hospitalizacji, czynników przyczyniających się do wystąpienia i informacji o przebiegu w szpitalu podczas readmisji. Aby zminimalizować obciążenie nałożone na uczestniczących pacjentów, dane dotyczące jakości życia i kosztów zebrano tylko dla podgrup, jak opisano poniżej.
Jakość życia
Jakość życia oceniana przez pacjenta była oceniana na poziomie podstawowym i przez 3 miesiące u 126 pacjentów z Kwestionariuszem niewydolności serca8. Instrument ten składa się z 20 elementów, które pacjent został poproszony o ocenę w skali od (najniższej) do 7 (najwyższy); istnieją cztery podskale: duszność (zawierająca 4 przedmioty), zmęczenie (5 pozycji), funkcja emocjonalna (7 pozycji) i opanowanie środowiska (4 przedmioty). Poprzednie badania wykazały, że kwestionariusz ten reaguje na zmiany jakości życia pacjentów z niewydolnością serca
Analiza kosztów
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich kosztów leczenia i kosztów dla opiekunów zebrano prospektywnie, wraz z dziennikami kosztów, dla 57 pacjentów w ostatnim roku badania. Dzienniki były regularnie sprawdzane pod kątem dokładności przez pielęgniarki studiujące. Dzienniki były również utrzymywane przez personel badawczy w celu określenia kosztów leczenia, z wyłączeniem kosztów badań i monitorowania (tj. Badań przesiewowych, randomizacji, gromadzenia danych i działań następczych). Stawka godzinowa w wysokości 20 USD została wybrana jako koszt opieki pielęgniarskiej (w tym bezpośredni kontakt z pacjentem, podróżą i połączeniami telefonicznymi), a także czas spędzony przez dietetyka, pracownika socjalnego i zespół opieki domowej
[przypisy: laryngolog na nfz wrocław, prezbiopia, szyna gipsowa ]

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog na nfz wrocław prezbiopia szyna gipsowa

Posted by on 4 grudnia 2018

Ani pacjent, ani członkowie zespołu badawczego nie byli świadomi przypisania leczenia do czasu randomizacji. Leczenie badawcze obejmowało intensywną edukację na temat zastoinowej niewydolności serca i jej leczenia przez doświadczoną pielęgniarkę zajmującą się chorobami układu krążenia, przy użyciu książeczki dydaktycznej opracowanej przez badaczy badań dla pacjentów geriatrycznych z niewydolnością serca; zindywidualizowana ocena żywieniowa i instrukcja wydana przez zarejestrowanego dietetyka ze wzmocnieniem przez pielęgniarkę prowadzącą badania; konsultacje z personelem socjalnym w celu ułatwienia planowania zrzutów i opieki po zwolnieniu; analiza leków przez kardiologa geriatrycznego, który wydał konkretne zalecenia w celu wyeliminowania niepotrzebnych leków i uproszczenia ogólnego schematu leczenia; oraz intensywna obserwacja po wypisaniu ze szpitala przez opiekę domową, uzupełniona indywidualnymi wizytami domowymi i kontaktem telefonicznym z członkami zespołu badawczego. Najważniejsze cele obserwacji to wzmocnienie edukacji pacjenta, zapewnienie zgodności z lekami i dietą oraz identyfikacja nawracających objawów, które można leczyć ambulatoryjnie. Dodatkowe szczegóły dotyczące interwencji zostały opublikowane wcześniej.7
Pacjenci przydzieleni do opieki konwencjonalnej (grupa kontrolna) byli uprawnieni do otrzymania wszystkich standardowych terapii i usług zamówionych przez ich lekarzy pierwszego kontaktu. W żadnym przypadku nie zastosowano standardowej lub ogólnie przyjętej terapii.
Gromadzenie danych i działania następcze
Szczegółowe dane zebrano w momencie rejestracji, w tym informacje demograficzne i psychospołeczne; przedmioty związane z historią choroby pacjenta, badaniem fizykalnym i oceną laboratoryjną; wyniki badań kardiologicznych; i stosowne informacje dotyczące kursu w szpitalu. Wszystkich pacjentów obserwowano przez 90 dni po wypisaniu. W przypadku pacjentów poddanych ponownej hospitalizacji w trakcie obserwacji uzyskano dane na temat przyczyn ponownej hospitalizacji, czynników przyczyniających się do wystąpienia i informacji o przebiegu w szpitalu podczas readmisji. Aby zminimalizować obciążenie nałożone na uczestniczących pacjentów, dane dotyczące jakości życia i kosztów zebrano tylko dla podgrup, jak opisano poniżej.
Jakość życia
Jakość życia oceniana przez pacjenta była oceniana na poziomie podstawowym i przez 3 miesiące u 126 pacjentów z Kwestionariuszem niewydolności serca8. Instrument ten składa się z 20 elementów, które pacjent został poproszony o ocenę w skali od (najniższej) do 7 (najwyższy); istnieją cztery podskale: duszność (zawierająca 4 przedmioty), zmęczenie (5 pozycji), funkcja emocjonalna (7 pozycji) i opanowanie środowiska (4 przedmioty). Poprzednie badania wykazały, że kwestionariusz ten reaguje na zmiany jakości życia pacjentów z niewydolnością serca
Analiza kosztów
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich kosztów leczenia i kosztów dla opiekunów zebrano prospektywnie, wraz z dziennikami kosztów, dla 57 pacjentów w ostatnim roku badania. Dzienniki były regularnie sprawdzane pod kątem dokładności przez pielęgniarki studiujące. Dzienniki były również utrzymywane przez personel badawczy w celu określenia kosztów leczenia, z wyłączeniem kosztów badań i monitorowania (tj. Badań przesiewowych, randomizacji, gromadzenia danych i działań następczych). Stawka godzinowa w wysokości 20 USD została wybrana jako koszt opieki pielęgniarskiej (w tym bezpośredni kontakt z pacjentem, podróżą i połączeniami telefonicznymi), a także czas spędzony przez dietetyka, pracownika socjalnego i zespół opieki domowej
[przypisy: laryngolog na nfz wrocław, prezbiopia, szyna gipsowa ]

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog na nfz wrocław prezbiopia szyna gipsowa