Posted by on 20 listopada 2018

Wprowadzanie giętkich zgłębników przełykowych w celu rozszerzania światła daje może chwilowo choremu możność lepszego przełykania, sprowadza jednak przeciągłe drażnienie i szybszy rozpad nacieku nowotworowego, wytwarzanie się owrzodzeń i naraża na możliwość przedziurawienia ściany przełyku i następowego zakażenia śródpiersia. W ostatnich latach chirurgia klatki piersiowej uczyniła tak znaczne postępy, ze w piersiowej części przełyku przez otwarcie klatki piersiowej operacyjnie usuwa się raka razem z częścią przełyku. Wyniki leczenia chirurgicznego są zachęcające, bo nawet kilka czy kilkanaście procent przypadków wyleczenia jest dużą zdobyczą. Mięsaki przełyku, bardzo rzadko spotykane klinicznie, nie różnią się od raka, a rozpoznać je możemy jedynie na podstawie badania, wycinka drobnowidowego. Powinny one łatwiej poddawać się leczeniu energią promieniotwórczą niż rak. Wśród naszych przypadków mięsaków przełyku nie spostrzegałem. [patrz też: licznik trzeźwości, skierowanie do szpitala uzdrowiskowego nfz, lekarze medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarze medycyny pracy licznik trzeźwości skierowanie do szpitala uzdrowiskowego nfz

Posted by on 20 listopada 2018

Wprowadzanie giętkich zgłębników przełykowych w celu rozszerzania światła daje może chwilowo choremu możność lepszego przełykania, sprowadza jednak przeciągłe drażnienie i szybszy rozpad nacieku nowotworowego, wytwarzanie się owrzodzeń i naraża na możliwość przedziurawienia ściany przełyku i następowego zakażenia śródpiersia. W ostatnich latach chirurgia klatki piersiowej uczyniła tak znaczne postępy, ze w piersiowej części przełyku przez otwarcie klatki piersiowej operacyjnie usuwa się raka razem z częścią przełyku. Wyniki leczenia chirurgicznego są zachęcające, bo nawet kilka czy kilkanaście procent przypadków wyleczenia jest dużą zdobyczą. Mięsaki przełyku, bardzo rzadko spotykane klinicznie, nie różnią się od raka, a rozpoznać je możemy jedynie na podstawie badania, wycinka drobnowidowego. Powinny one łatwiej poddawać się leczeniu energią promieniotwórczą niż rak. Wśród naszych przypadków mięsaków przełyku nie spostrzegałem. [patrz też: licznik trzeźwości, skierowanie do szpitala uzdrowiskowego nfz, lekarze medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarze medycyny pracy licznik trzeźwości skierowanie do szpitala uzdrowiskowego nfz