Posted by on 1 września 2019

Populacje na nisko położonych wyspach i na obszarach przybrzeżnych, takich jak Bangladesz, są narażone na większe fale sztormowe i powodzie w miarę wzrostu poziomu morza. W arktycznych regionach okołobiegunowych społeczności mogą podlegać wymuszonym zmianom w diecie, w miarę jak migracja lub spadek populacji zwierząt lądowych i morskich oraz dostęp do tradycyjnych źródeł żywności staje się fizycznie trudniejszy. Prawdopodobne przyszłe skutki zmiany klimatu dla różnych skutków zdrowotnych zostały opracowane przy użyciu wiarygodnych scenariuszy przyszłych zmian klimatu uzgodnionych na poziomie międzynarodowym. Na przykład w krajach o klimacie umiarkowanym, gdy lata stają się coraz gorętsze, a fale upałów bardziej nasilone, modelowanie wskazuje, że od około połowy wieku dodatkowe zgony związane z nadmierną temperaturą będą stopniowo zmniejszać liczbę zgonów, które można uniknąć w wyniku łagodniejszych zim. Takie oszacowania skrajnych skutków pogody poprawią się, gdy poprawi się modelowanie zmian zmienności klimatu w warunkach zmiany klimatu, a naukowcy będą lepiej uwzględniać fizjologiczną, behawioralną i technologiczną adaptację populacji w czasie.
W Chinach modelowanie scenariuszy średniego scenariusza wskazuje, że strefa nadawcza schistosomatozy za pośrednictwem ślimaka za pośrednictwem ślimaków morskich będzie rozciągać się na północ, narażając kolejne 20 milionów ludzi do 2050,44. Takie oparte na modelach oszacowanie kierunku i przybliżonego zakresu prawdopodobnej zmiany zdrowia zagrożenia stanowią ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji dotyczących zarówno ograniczania zmian klimatycznych, jak i lokalnej adaptacji.
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki wczesnych skutków zdrowotnych zmian klimatycznych. Tymczasem ważnym zadaniem badawczym jest identyfikacja zachodzących zmian w zakresie zagrożeń dla zdrowia i wyników, które można w uzasadniony sposób przypisać niedawnym zmianom klimatu. Biorąc pod uwagę wielowymiarową przyczynę większości skutków dla zdrowia ludzi, przypisywanie rzadko bywa proste45. Niemniej jednak, w ciągu ostatniej dekady obserwowane zmiany niektórych wyników zdrowotnych, oglądane łącznie, sugerują sygnał klimatyczny (Tabela 2) .18,38,46
Zagrożenia dla zdrowia i korzyści związane ze złagodzeniem i przystosowaniem się do zmiany klimatu
Ograniczanie zmian klimatycznych jest kluczowym zadaniem pierwszego rzędu dla świata. Chociaż rządy nadal borykają się z tym bezprecedensowym, złożonym zadaniem politycznym i etycznym, bardziej bezpośrednim wyzwaniem dla sektora zdrowia jest identyfikacja głównych regionalnych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych zmianami klimatu i zapewnienie rozwoju dostosowań ograniczających ryzyko.
Strategie adaptacyjne
Potencjał adaptacyjny i strategie będą się znacznie różnić między populacjami. Będą one szczególnie ważne tam, gdzie wskaźniki wcześniej istniejącej choroby (np. Biegunka u dzieci i niedożywienie) są już wysokie, a zatem w wartościach bezwzględnych staną się znacznie wyższe ze względu na mnożnikowe skutki zmiany klimatu. Skuteczne strategie adaptacyjne będą wymagać przede wszystkim współpracy między różnymi sektorami rządowymi, dyscyplinami badawczymi i społecznościami.
Podczas upałów dominują zgony i hospitalizacje osób starszych, pacjentów z przewlekłą chorobą sercowo-oddechową oraz osób żyjących w mieszkaniach o niskiej jakości. Systemy wczesnego ostrzegania o fali upałów, programy opieki społecznej dla osób wymagających szczególnej troski, dobrze izolowane mieszkania i porady edukacyjne od podstawowych dostawców usług medycznych obniżyłyby to ryzyko
[przypisy: lipobon, asamax cena, szampon zoxin med ]

 1. Sandra
  11 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

 2. Matylda
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsza kreatyna[…]

 3. Zero Charisma
  15 stycznia 2019

  Dieta jest ważna,

 4. Pluto
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty zębowe ceny[…]

 5. Grave Digger
  19 stycznia 2019

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 6. Slow Trot
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta[…]

 7. Olaf
  23 stycznia 2019

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena lipobon szampon zoxin med

Posted by on 1 września 2019

Populacje na nisko położonych wyspach i na obszarach przybrzeżnych, takich jak Bangladesz, są narażone na większe fale sztormowe i powodzie w miarę wzrostu poziomu morza. W arktycznych regionach okołobiegunowych społeczności mogą podlegać wymuszonym zmianom w diecie, w miarę jak migracja lub spadek populacji zwierząt lądowych i morskich oraz dostęp do tradycyjnych źródeł żywności staje się fizycznie trudniejszy. Prawdopodobne przyszłe skutki zmiany klimatu dla różnych skutków zdrowotnych zostały opracowane przy użyciu wiarygodnych scenariuszy przyszłych zmian klimatu uzgodnionych na poziomie międzynarodowym. Na przykład w krajach o klimacie umiarkowanym, gdy lata stają się coraz gorętsze, a fale upałów bardziej nasilone, modelowanie wskazuje, że od około połowy wieku dodatkowe zgony związane z nadmierną temperaturą będą stopniowo zmniejszać liczbę zgonów, które można uniknąć w wyniku łagodniejszych zim. Takie oszacowania skrajnych skutków pogody poprawią się, gdy poprawi się modelowanie zmian zmienności klimatu w warunkach zmiany klimatu, a naukowcy będą lepiej uwzględniać fizjologiczną, behawioralną i technologiczną adaptację populacji w czasie.
W Chinach modelowanie scenariuszy średniego scenariusza wskazuje, że strefa nadawcza schistosomatozy za pośrednictwem ślimaka za pośrednictwem ślimaków morskich będzie rozciągać się na północ, narażając kolejne 20 milionów ludzi do 2050,44. Takie oparte na modelach oszacowanie kierunku i przybliżonego zakresu prawdopodobnej zmiany zdrowia zagrożenia stanowią ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji dotyczących zarówno ograniczania zmian klimatycznych, jak i lokalnej adaptacji.
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki wczesnych skutków zdrowotnych zmian klimatycznych. Tymczasem ważnym zadaniem badawczym jest identyfikacja zachodzących zmian w zakresie zagrożeń dla zdrowia i wyników, które można w uzasadniony sposób przypisać niedawnym zmianom klimatu. Biorąc pod uwagę wielowymiarową przyczynę większości skutków dla zdrowia ludzi, przypisywanie rzadko bywa proste45. Niemniej jednak, w ciągu ostatniej dekady obserwowane zmiany niektórych wyników zdrowotnych, oglądane łącznie, sugerują sygnał klimatyczny (Tabela 2) .18,38,46
Zagrożenia dla zdrowia i korzyści związane ze złagodzeniem i przystosowaniem się do zmiany klimatu
Ograniczanie zmian klimatycznych jest kluczowym zadaniem pierwszego rzędu dla świata. Chociaż rządy nadal borykają się z tym bezprecedensowym, złożonym zadaniem politycznym i etycznym, bardziej bezpośrednim wyzwaniem dla sektora zdrowia jest identyfikacja głównych regionalnych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych zmianami klimatu i zapewnienie rozwoju dostosowań ograniczających ryzyko.
Strategie adaptacyjne
Potencjał adaptacyjny i strategie będą się znacznie różnić między populacjami. Będą one szczególnie ważne tam, gdzie wskaźniki wcześniej istniejącej choroby (np. Biegunka u dzieci i niedożywienie) są już wysokie, a zatem w wartościach bezwzględnych staną się znacznie wyższe ze względu na mnożnikowe skutki zmiany klimatu. Skuteczne strategie adaptacyjne będą wymagać przede wszystkim współpracy między różnymi sektorami rządowymi, dyscyplinami badawczymi i społecznościami.
Podczas upałów dominują zgony i hospitalizacje osób starszych, pacjentów z przewlekłą chorobą sercowo-oddechową oraz osób żyjących w mieszkaniach o niskiej jakości. Systemy wczesnego ostrzegania o fali upałów, programy opieki społecznej dla osób wymagających szczególnej troski, dobrze izolowane mieszkania i porady edukacyjne od podstawowych dostawców usług medycznych obniżyłyby to ryzyko
[przypisy: lipobon, asamax cena, szampon zoxin med ]

 1. Sandra
  11 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

 2. Matylda
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsza kreatyna[…]

 3. Zero Charisma
  15 stycznia 2019

  Dieta jest ważna,

 4. Pluto
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty zębowe ceny[…]

 5. Grave Digger
  19 stycznia 2019

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 6. Slow Trot
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta[…]

 7. Olaf
  23 stycznia 2019

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: asamax cena lipobon szampon zoxin med