Posted by on 15 czerwca 2018

Do charakterystycznych cech dziedzicznych zalicza się: kolor oczu, skóry i włosów, wzrost i budowę ciała i wreszcie pewne typy działalności gruczołów. Jednak jak dotąd psychologowie nie mogą się zgodzić co do zakresu, w jakim można dziedziczyć cechy intelektualne lub uczuciowe. W tym przedmiocie jest tyle sprzecznych ze sobą świadectw, że jeszcze pewnie miną całe lata, zanim będziemy mogli ocenić z dostateczną pewnością, w jakim stopniu odziedziczone skłonności wywierają wpływ na nasze zachowanie się intelektualne i emocjonalne. Wysuwa się nawet wątpliwości, czy fizyczne cechy można w pełni wytłumaczyć wpływami dziedzicznymi. Obecnie, na przykład, młodzi Amerykanie są wyżsi od swoich rodziców i to niezależnie od ich przynależności rasowej, a dziewczęta amerykańskie zaczynają przechodzić menstruację w młodszym wieku niż dziewczęta innych krajów. Według Jurgena Ruesch nawet tak niewątpliwie fizyczne objawy, jak wrzód dwunastnic y, zdają się pozostawać w zależności od pewnych typów kulturowych. Jeżeli o nas chodzi, to stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie określić, w jakim stopniu ludzkie zachowanie się jest zdeterminowane przez odziedziczone rysy i skłonności. Jakże często, kiedy już zdaje nam się, że stwierdziliśmy istnienie jakiejś cechy charakterystycznej czy typu zachowania się, który można uznać za dziedziczny, jednocześnie napotykamy dowody wskazujące na to, że może on być właściwy pewnym typom kultury lub osobowości. Bardzo możliwe, że wiele czynników, zazwyczaj uważanych. za dziedziczne, faktycznie zostało raczej przeniesionych przez dziedziczenie społeczne niż przez dziedziczenie biologiczne. [patrz też: gabinet stomatologiczny zielona góra, stomatologia implanty, pełna obsługa od projektu po jego realizację ]

Powiązane tematy z artykułem: gabinet stomatologiczny zielona góra pełna obsługa od projektu po jego realizację stomatologia implanty

Posted by on 15 czerwca 2018

Do charakterystycznych cech dziedzicznych zalicza się: kolor oczu, skóry i włosów, wzrost i budowę ciała i wreszcie pewne typy działalności gruczołów. Jednak jak dotąd psychologowie nie mogą się zgodzić co do zakresu, w jakim można dziedziczyć cechy intelektualne lub uczuciowe. W tym przedmiocie jest tyle sprzecznych ze sobą świadectw, że jeszcze pewnie miną całe lata, zanim będziemy mogli ocenić z dostateczną pewnością, w jakim stopniu odziedziczone skłonności wywierają wpływ na nasze zachowanie się intelektualne i emocjonalne. Wysuwa się nawet wątpliwości, czy fizyczne cechy można w pełni wytłumaczyć wpływami dziedzicznymi. Obecnie, na przykład, młodzi Amerykanie są wyżsi od swoich rodziców i to niezależnie od ich przynależności rasowej, a dziewczęta amerykańskie zaczynają przechodzić menstruację w młodszym wieku niż dziewczęta innych krajów. Według Jurgena Ruesch nawet tak niewątpliwie fizyczne objawy, jak wrzód dwunastnic y, zdają się pozostawać w zależności od pewnych typów kulturowych. Jeżeli o nas chodzi, to stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie określić, w jakim stopniu ludzkie zachowanie się jest zdeterminowane przez odziedziczone rysy i skłonności. Jakże często, kiedy już zdaje nam się, że stwierdziliśmy istnienie jakiejś cechy charakterystycznej czy typu zachowania się, który można uznać za dziedziczny, jednocześnie napotykamy dowody wskazujące na to, że może on być właściwy pewnym typom kultury lub osobowości. Bardzo możliwe, że wiele czynników, zazwyczaj uważanych. za dziedziczne, faktycznie zostało raczej przeniesionych przez dziedziczenie społeczne niż przez dziedziczenie biologiczne. [patrz też: gabinet stomatologiczny zielona góra, stomatologia implanty, pełna obsługa od projektu po jego realizację ]

Powiązane tematy z artykułem: gabinet stomatologiczny zielona góra pełna obsługa od projektu po jego realizację stomatologia implanty