Posted by on 25 grudnia 2018

Zwężenie przemieszczenie przełyku wskutek ucisku na przełyk guzów z sąsiedztwa Guzy śródpiersia tylnego i tętniaki tętnicy głównej mogą uciskać na przełyk i nie pozwalać na rozszerzanie się jego światła. Wówczas czujemy opór guza uciskającego na przełyk, zwykle przemieszczony na stronę przeciwną. To samo widzimy w razie ucisku tętniaka z tą różnicą, że widzi się i wyczuwa się tętnienie uciskającego guza. Błona śluzowa przełyku w tych przypadkach jest gładka. Ciała obce w przełyku Ciała obce, zarówno u dorosłych jak i u dzieci, dostają się do przełyku wskutek połknięcia. Jak wiadomo, przełyk ma w czterech miejscach znacznie mniejszą rozszerzalność, a mianowicie u wejścia do przełyku na wysokości chrząstki pierścieniowej, w miejscu skrzyżowania się przełyku z lewym oskrzelem w miejscu przejścia przez przeponę i we wpuście do żołądka. Te fizjologiczne cieśnie przełyku są przyczyną zatrzymywania w nich ciał obcych wskutek mniejszej rozszerzalności przełyku. [patrz też: co leczy neurolog, gąbczaste zwyrodnienie mózgu, sympatia wersja klasyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: co leczy neurolog gąbczaste zwyrodnienie mózgu sympatia wersja klasyczna

Posted by on 25 grudnia 2018

Zwężenie przemieszczenie przełyku wskutek ucisku na przełyk guzów z sąsiedztwa Guzy śródpiersia tylnego i tętniaki tętnicy głównej mogą uciskać na przełyk i nie pozwalać na rozszerzanie się jego światła. Wówczas czujemy opór guza uciskającego na przełyk, zwykle przemieszczony na stronę przeciwną. To samo widzimy w razie ucisku tętniaka z tą różnicą, że widzi się i wyczuwa się tętnienie uciskającego guza. Błona śluzowa przełyku w tych przypadkach jest gładka. Ciała obce w przełyku Ciała obce, zarówno u dorosłych jak i u dzieci, dostają się do przełyku wskutek połknięcia. Jak wiadomo, przełyk ma w czterech miejscach znacznie mniejszą rozszerzalność, a mianowicie u wejścia do przełyku na wysokości chrząstki pierścieniowej, w miejscu skrzyżowania się przełyku z lewym oskrzelem w miejscu przejścia przez przeponę i we wpuście do żołądka. Te fizjologiczne cieśnie przełyku są przyczyną zatrzymywania w nich ciał obcych wskutek mniejszej rozszerzalności przełyku. [patrz też: co leczy neurolog, gąbczaste zwyrodnienie mózgu, sympatia wersja klasyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: co leczy neurolog gąbczaste zwyrodnienie mózgu sympatia wersja klasyczna